Zahraniční obchod se zbožím – červenec 2021

Vývoz zboží oproti loňskému červenci vzrostl o 4,3 % a dosáhl 299,8 mld. Kč. Dovoz se zvýšil o 12,3 % a činil 307,1 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím se meziročně zhoršila o 21,3 mld. korun a spadla do deficitu 7,2 mld.

V loňském červenci stále pokračoval proces zotavení po jarním šokovém zastavení průmyslu i zahraničního obchodu a hodnota exportu tehdy ještě zaostávala za předchozím rokem. Na jedné straně tak stále působí efekt slabší srovnávací základny, což je vidět na pokračujícím solidním růstu vývozu některých artiklů – například pryžových a plastových výrobků (10,4 %) elektrických zařízení (6,3 %) nebo kovodělných výrobků (4,3 %). Pod vlivem růstu cen se zvyšoval i vývoz základních kovů (51,7 %) a chemikálií (26,4 %). Sílil ale problém nedostatku komponent ve výrobě motorových vozidel. Jejich vývoz tak klesl o 7,0 %. Snížil se i vývoz počítačů, elektrických a optických přístrojů (-4,2 %).

K silnému přírůstku dovozu přispěl hlavně meziroční nárůst cen některých surovin. Hodnota importu ropy a zemního plynu se tak zdvojnásobila, o 57,6 % vyšší byl i dovoz základních kovů a 28% byl přírůstek u chemických látek a přípravků. Naopak klesl import motorových vozidel (‑5,1 %) i počítačů, elektrických a optických přístrojů (-6,9 %).

Výrazné zhoršení deficitu souviselo z velké části s nárůstem cen surovin a tedy i hodnoty jejich dovozu. Bilance obchodu s ropou a zemním plynem se tak zhoršila o 6,8 mld. korun, se základními kovy o 5,2 mld. Výrazné bylo i zhoršení přebytku obchodu s motorovými vozidly (‑3,2 mld. korun), elektrickými zařízeními (-2,4 mld.) a chemickými výrobky a přípravky (-2,4 mld.). Ve směru zlepšení bilance působily významněji jen produkty související s odpady (+1,6 mld. korun) a elektřina, plyn a pára (+1,3 mld.). Zhoršoval se přebytek obchodu s EU (-5,4 mld. korun) i deficit se zeměmi mimo EU (-15,7 mld.).

V kumulaci za leden až červenec přebytek zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 18,1 mld. korun a dosáhl 77,6 mld. korun (pro srovnání – přebytek v kumulaci za leden až červenec 2019 činil 103,5 mld. korun). Hodnota vývozu meziročně vzrostla o 21,3 % a dovozu o 21,0 %.