Uspěli jsme ve Fénixu

Časopis Statistika&My a soubor plakátů k projektu Minisčítání získaly ocenění v soutěži obsahového marketingu Fénix content marketing.

Statistika&My se umístila na třetí pozici v kategorii B2B časopis. V silné konkurenci firemních a institucionálních magazínů porota ocenila zejména způsob, jakým jsou v časopise prezentována statistická data a informace tak, aby jim porozuměli i čtenáři, kteří nejsou odborníky na statistiku. Velkou roli v úspěšnosti časopisu hraje i atraktivní grafické zpracování, které dokáže zaujmout a převést mnohdy složité jevy do názorné a přehledné vizuální podoby.

Souboru plakátů k projektu Minisčítání bylo uděleno první místo v kategorii Nejlepší ilustrace a její použití. Tímto oceněním zhodnotili porotci především zdařilou snahu Českého statistického úřadu aktivně podporovat zvyšování statistické gramotnosti v ČR a využívat nové komunikační nástroje při šíření statistických in­formací směrem k veřejnosti. Vedle vlastní prezentace Minisčítání a jeho výsledků plakáty uspořádané do výstavy zábavnou formou upozorňovaly na blížící se Sčítání lidu, domů a bytů 2021 a působily jako osvěta před zahájením této největší statistické akce desetiletí.

Ceny v soutěži Fénix content marketing byly předány 27. června v pražském Rudolfinu.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.