Spotřebitelská inflace – srpen 2021

Spotřebitelské ceny se ve srovnání s loňským srpnem zvýšily o 4,1 %. Další prudké zrychlení tempa tak vedlo k nejvyššímu přírůstku cen od listopadu 2008. Oproti letošnímu červenci byly spotřebitelské ceny vyšší o 0,7 %.

K pokračujícímu meziměsíčnímu růstu spotřebitelských cen nejvíce přispěly ceny bydlení a energií (0,9 %, především běžná údržba a opravy bytu). Vliv mělo i zvýšení cen rekreace a kultury (1,3 %, zejména dovolené s komplexními službami), odívání a obuvi (1,3 %), stravování a ubytování (0,9 %), dopravy (0,8 %, rostly ceny pohonných hmot i dopravních prostředků) a alkoholických nápojů a tabáku (0,5 %). Meziměsíční nárůsty ale vykázaly téměř všechny oddíly spotřebního koše s výjimkou pošt a telekomunikací, zdraví a vzdělávání, které stagnovaly.

Zrychlení meziročního růstu spotřebitelských cen nejvíce ovlivnil vývoj cen bydlení a energií (3,5 %, zejména běžná údržba a opravy) a dále potravin a nealkoholických nápojů (1,6 %, zdražilo máslo i vejce). Bydlení a energie také společně s dopravou (8,6 %) nejvíce přispívaly k celkovému nárůstu spotřebitelských cen. Silné tempo si stále udržovaly alkoholické nápoje a tabák (6,6 %) a výraznější vliv na celkový cenový růst mělo i odívání a obuv (8,1 %), rekreace a kultura (3,2 %) a stravování a ubytování (4,7 %). Meziročně nižší byly pouze ceny pošt a telekomunikací (-0,5 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly proti loňskému srpnu o 3,6 % a ceny služeb o 4,9 %. Oproti letošnímu červenci se ceny zboží zvýšily o 0,5 % a služeb o 1,2 %.

Trendy

Také v Eurozóně v srpnu výrazně posílil meziroční růst spotřebitelských cen a dosáhl 3,0 %. Naposledy byl tak vysoký přírůstek zaznamenán v říjnu 2011. Přes 3% hranici se přehoupl přírůstek spotřebitelských cen v Německu, na Slovensku i v Rakousku.

Posilování cenového růstu ve váhově nejvýznamnějších spotřebitelských kategoriích (bydlení, potraviny, doprava) vytváří silnější inflační tlaky pro skupinu nízkopříjmových spotřebitelů, u kterých mají tyto základní potřeby větší podíl na výdajích než u průměrného spotřebitele. Dál posiluje dynamika cen zotavujících se služeb.