Proč Nizozemci nechávají auto doma

V roce 2020 uvedlo 78 % nizozemských řidičů, že někdy v právě uplynulém měsíci záměrně nechali své auto doma. Pro polovinu z nich bylo hlavním důvodem zvýšení fyzické aktivity. Vyplývá to z průzkumu Perceptions 2020, jehož výsledky nedávno představili nizozemští statistici.

V  tomto průzkumu bylo v  období od února do června 2020 dotazováno více než 3,6 tisíce obyvatel Nizozemska ve věku 18 a více let. Je třeba vzít v úvahu, že odpovědi respondentů mohla ovlivnit koronavirová krize a z ní vyplývající opatření.

Motivací pro 16 % řidičů, kteří se v roce 2020 rozhodli aspoň občas nechat auto doma, bylo přispět ke zlepšení místního životního prostředí nebo ke snížení emisí skleníkových plynů. Ale životní prostředí a klima nebývají tím hlavním důvodem, proč nechat auto doma. Téměř polovina (48 %) řidičů, kteří někdy nechali auto doma, uvedla, že tak učinili hlavně proto, aby měli více pohybu. Dalších 16 % řidičů uvedlo, že v některých případech bylo prostě snazší autem nejet. Méně než 10 % řidičů se rozhodlo nejezdit autem z jiného důvodu, například kvůli úspoře peněz nebo ve snaze vyhnout se dopravním zácpám.

Více zde.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.