Ubytovací platformy na cestě k rovnováze

Systém sdíleného ubytování prostřednictvím internetových platforem vstoupil na trh cestovního ruchu poměrně agresivně. Současná situace by se však mohla stát začátkem směřování ke zdravé přiměřenosti a udržitelnosti.

V roce 2019 strávili hosté v rámci Evropské unie více než 554 milionů nocí v ubytování rezervovaném prostřednictvím internetových portálů Airbnb, Booking, Expedia Group nebo Tripadvisor. To znamená, že každý den v průměru spalo na lůžkách rezervovaných prostřednictvím jedné z těchto čtyř platforem přibližně 1,5 milionu hostů. Počet nocí strávených ve sdíleném ubytování přitom vzrostl před pandemií koronaviru mezi lety 2018 a 2019 o 14 %, zatímco v tradičních hotelech jen o 2 %.

Data jsou výsledkem spolupráce Eurostatu se zástupci čtyř zmíněných mezinárodních online rezervačních portálů. Na základě vzájemné dohody bude docházet k historicky prvnímu ucelenému sběru, resp. předávání statistických dat návštěvnosti od těchto poskytovatelů v různě podrobném věcném, časovém a geografickém členění. Údaje budou následně poskytovány národním statistickým úřadům členských zemí EU.

Nejoblíbenější destinace

Mezi pět nejoblíbenějších cílových zemí patřily předloni Španělsko (112 milionů nocí), Francie (109 milionů), Itálie (83 milionů), Německo (40 milionů) a Portugalsko (33 milionů). V nich pak vynikaly městské aglomerace Paříž (15,1 milionu), Barcelona (11,3 milionu), Řím (10,4 milionu), Lisabon (10,5 milionu) a Madrid (8,3 milionu).

Na 20 nejoblíbenějších regionů NUTS 2 v EU připadá téměř polovina (48 %) z celkového počtu přenocování hostů rezervovaných prostřednictvím čtyř platforem. Většina z těchto regionů se nachází opět ve Španělsku (6 regionů), ve Francii (5) a v Itálii (5), dále se jednalo o dva regiony v Portugalsku, jeden v Chorvatsku a jeden v Maďarsku. V každém ze tří nejoblíbenějších regionů si hosté v roce 2019 rezervovali více než 20 milionů nocí: Španělsko – Andalusie (26 milionů), Chorvatsko – Jaderské pobřeží (25 milionů) a Španělsko – Katalánie (21 milionů). V roce 2019 představovaly tyto tři regiony 13 % z celkového počtu nocí rezervovaných prostřednictvím platforem.

Počet přenocování prostřednictvím online rezervačních platforem v evropských zemích (tis., 2019)

V Česku hraje prim Praha

V České republice bylo v roce 2019 prostřednictvím portálů Airbnb, Booking, Expedia Group nebo Trip advisor uskutečněno téměř 10,4 milionu přenocování. Zhruba 83 % z toho připadlo na nerezidenty, zbylou jednu šestinu představovalo ubytování Čechů.

Dominantní postavení si v tomto typu ubytování drží Praha (7,3 mil. nocí) s podílem 70 % z celkového počtu. V případě zahraničních hostů se dokonce 4 z 5 nocí zajištěných přes platformy týkaly ubytování v Praze, u rezidentů to pak byl jen každý pátý nocleh.

Z časového hlediska byla nejúspěšnější hlavní turistická sezona. Nejvíce nocí připadlo na srpen (12,7 %) a červenec (12,5 %), naopak nejméně hostů přijelo v lednu (5,4 %) a listopadu (5,6 %). Míra letní koncentrace byla vyšší u domácích turistů, počty přenocování zahraničních návštěvníků měly během roku vyrovnanější rozložení.

Počet přenocování prostřednictvím online rezervačních platforem v Česku (tis., 2019)

Změny vyvolané covidem-19

Epidemie koronaviru přinesla do odvětví cestovního ruchu v posledních dvou letech citelné ztráty. Výjimkou nezůstal ani segment zprostředkovatelských platforem a krátkodobého (často sdíleného) ubytování. Dramaticky poklesl počet rezervací hlavně zahraničních návštěvníků, především kvůli často se měnícím podmínkám při překročení hranic. Řada subjektů, které spravovaly krátkodobé pronájmy, se rozhodla s podnikáním v turismu skončit. Velká část bytů či apartmánů se začala nabízet k pronájmům na delší období. V Praze je nyní podle posledních odhadů využíváno jen 15–25 % z celkové kapacity, která ještě v létě 2020 sloužila krátkodobým turistickým pobytům.

Mění se rovněž trendy ve využívání cestovatelských pronájmů. Zatímco dříve služby ubytovacích platforem využívaly spíše menší skupiny a páry, v současné době mají výrazný zájem o tento typ ubytování také rodiny. Nemalou část klientely mohou do budoucna tvořit i pronájmy osob na pracovních stážích, vysokoškolských studentů nebo osob, kterým to umožňuje práce v režimu home office a chtějí v dané turistické lokalitě trávit více týdnů či měsíců.

Budou-li včas zavedeny vhodné zákonné nástroje pro regulaci a fungování těchto forem ekonomiky, mohla by pandemie být i začátkem nové cesty k nastolení rovnováhy mezi rezidenty a návštěvníky – cesty k myšlence zdravé přiměřenosti a udržitelnosti cestovního ruchu.

Počet přenocování zahraničních turistů z vybraných zemí v Česku prostřednictvím online rezervačních platforem (tis., 2019)

Zdroj: Eurostat (Airbnb, Booking, Expedia, Tripadvisor)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Cestovní ruch