Propad spotřeby pokračoval

Omezení provozu ve službách a obchodě mělo silný vliv na spotřebu domácností v EU.

Evropské ekonomiky loni silně ovlivnila opatření, která vlády zaváděly pro zpomalení a zastavení šíření koronaviru. Nejviditelnější formou těchto opatření bylo omezení provozu ve službách a části maloobchodu. Následný propad spotřeby domácností se stal jedním z hlavních důvodů poklesu HDP v ČR i v zahraničí. Celkem loni klesla spotřeba domácností v EU o 7,4 %, přičemž HDP klesl o 6,0 %. Meziročně nižší byla spotřeba domácností ve všech čtvrtletích roku. Nejhlubšího poklesu dosáhla spotřeba ve 2. čtvrtletí, ale ani letní rozvolnění nestačilo k návratu na úroveň předchozího roku.

Propad spotřeby služeb

Dostupná data ukazují, že ze sledovaných segmentů byla nejméně zasažena spotřeba netrvanlivého zboží. Právě sem spadá většina zboží, jehož prodej nebyl omezen – potraviny, farmaceutické potřeby a podobně. Naopak hluboký propad přetrvával u služeb, u nichž se často nedají nalézt alternativní prodejní kanály nevyžadující osobní kontakt, silný pokles byl rovněž patrný u zboží střednědobé spotřeby, jako jsou oděvy a obuv, sportovní potřeby, některá elektronika a podobně.

V prvním čtvrtletí 2021 se spotřeba domácností v EU snížila meziročně o 4,8 % a ve srovnání se čtvrtým kvartálem 2020 o 1,8 %. Co se týká jednotlivých zemí, meziročního růstu spotřeby domácností v prvním čtvrtletí dosáhly čtyři – Kypr (6,8 %), Bulharsko (2,0 %), Litva a Slovinsko (shodně 1,1 %).

Ve většině států EU ale byla spotřeba meziročně nižší – k nejhlubšímu propadu došlo v Irsku (–11,3 %), v Německu (–8,9 %) a v Nizozemsku (–8,1 %). Česko s hodnotou –6,2 % patřilo ke skupině zemí s větším poklesem. Mezičtvrtletní vývoj ukazoval na pozitivnější trend: ve 12 zemích se spotřeba domácností oproti čtvrtému čtvrtletí zvedla, nejvíce ve Slovinsku (11,1 %), na Kypru (9,7 %) a v Rumunsku (2,7 %). Vývoj ale závisel na epidemické situaci. Většina zemí musela zpřísňovat nebo udržovat omezení, a tak spotřeba dál klesala. Největší mezičtvrtletní pokles byl zaznamenán v Irsku, v Německu (shodně –5,4 %) a v Dánsku (–4,4 %).

Spotřeba domácností v EU v 1. čtvrtletí 2021 (meziroční změna v %, sezonně a kalendářně očištěno)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.