Střecha z pálených tašek je na Filipínách vzácnost

Na základě výsledků ročního průzkumu ukazatelů chudoby APIS 2020 žilo na Filipínách devět z deseti rodin v samostatně stojícím domě. Zbývající desetina rodin bydlela v řadových domcích či v domech s více bytovými jednotkami, ale obývaly také průmyslové či zemědělské budovy.

Nejvyšší procento rodin nebydlících v samostatně stojícím domě vykazuje region hlavního města Manily, kde z filipínského pohledu v netypických bytových podmínkách v podobě vícepodlažních domů, ale také v chudinských slumech žilo v loňském roce více než 20 % obyvatel. V blízkých oblastech regionů Calaberzon a centrálního Luzonu to bylo dokonce 25 %, resp. 14 %. Nikterak nepřekvapí, že ve srovnání měst s venkovem žilo ve městech méně rodin v samostatných domech (83 %) než na venkově, kde dům bez společné stěny se sousedy má více než 98 % rodin.

Používané stavební materiály, velikost domu či bytu i vybavení domácností jsou značně odlišné od běžných evropských zvyklostí. Střechu má většina rodin (94 %) z pozinkovaného plechu či hliníku, pro Evropu tolik typickou pálenou tašku má na Filipínách jen 1 % domů. Zbývajících 5 % rodin má na domě střechu z rostlinných materiálů, jako jsou různé traviny, palmové listy nebo také bambus. Ve městech je možné rostlinné materiály na střechách nalézt jen na 1 % obydlí, na venkově je to zhruba na každém sedmnáctém domě, tedy na 6 %.

Na vnější stěny byl u zhruba tří z pěti staveb (60 %) použit beton, cihla či kámen, následovalo dřevo (13 %) a o něco méně se pak používala kombinace betonu nebo cihel či kamene se dřevem (12 %). Opět nepřekvapí skutečnost, že v městských lokalitách je používání trvanlivého materiálu v podobě betonu, cihel nebo kamene častější (69 %) než na venkově, kde jsou z těchto materiálů stěny jen v každém druhém domě a ze dřeva v jednom ze šesti. Pětina venkovských domů má stěny z různých konstrukcí, jejichž základ často tvoří bambus propletený různými listy.

V roce 2020 vlastnily dům a pozemek, který obývaly, tři pětiny rodin (60 %). Asi 16 % rodin obývalo dům, který vlastnily, stál na pozemku jiného majitele, ale neplatili mu žádné nájemné. Desetina si pronajala dům či pokoj včetně pozemku a 9 % rodin obývalo dům na cizím pozemku bez nájemného se souhlasem majitele. Pouze tři z tisíce rodin podle šetření APIS 2020 žily v cizím domě na cizím pozemku bez souhlasu majitele (přičemž majiteli pozemku a domu nemusely být tytéž osoby).

Více zde.