Zahraniční obchod se zbožím – srpen 2021

Vývoz zboží oproti loňskému srpnu vzrostl o 8,2 % a dosáhl 277,5 mld. Kč. Dovoz se zvýšil o 22,7 % a činil 305,5 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím tak skončila v deficitu 28,1 mld. korun, což byl meziročně o 35,6 mld. horší výsledek. Šlo o nejhorší zaznamenaný srpnový výsledek bilance.

Loni v srpnu se někteří vývozci stále zotavovali a podniky také čerpaly celozávodní dovolené, letošní výsledek ale velmi silně ovlivnilo letošní neplánované prodloužení dovolených v automobilovém průmyslu. Export tedy momentálně brzdí zejména motorová vozidla, u kterých v srpnu vývoz poklesl o téměř čtvrtinu. Problém chybějících komponent se tak dále prohluboval. Naproti tomu vývoz naprosté většiny ostatních artiklů rostl solidně včetně těch váhově nejvýznamnějších – stroje a zařízení o 11,9 %, počítače, elektrické a optické přístroje o 9,3 %, elektrická zařízení o 14,5 %.

Na silném přírůstku dovozu bylo stále patrné meziroční zvýšení cen některých surovin. Hodnota importu ropy a zemního plynu se více než zdvojnásobila, u základních kovů přírůstek dosáhl 66,8 %. U některých výrobků se ale projevilo srovnání se slabším loňským dovozem způsobeným probíhajícím rozjezdem průmyslu a nižší investiční poptávkou. Silně rostl dovoz strojů a zařízení (meziroční nárůst o 17,1 %), elektrických zařízení (29,7 %) nebo počítačů, elektronických a optických přístrojů (21,5 %). Nižší byl dovoz motorových vozidel (-13,8 %).

Výrazné zhoršení deficitu podobně jako v předchozích měsících z velké části ovlivnilo prohloubení deficitu obchodu s ropou a zemním plynem (-8,9 mld. korun) a se základními kovy (‑6,7 mld.). Nejvíce se ale zhoršila bilance obchodu s motorovými vozidly – přebytek meziročně klesl o 10,4 mld. Horší byla i bilance u počítačů, elektronických a optických přístrojů (-3,8 mld.), elektrických zařízení (-2,8 mld.) a chemických výrobků a přípravků (-2,6 mld.). Ve směru zlepšení bilance působil významněji obchod s kovodělnými výrobky (+2,1 mld. korun).

V kumulaci za leden až srpen byl přebytek zahraničního obchodu meziročně nižší o 22,1 mld. korun a dosáhl 44,8 mld. (pro srovnání – přebytek v kumulaci za leden až srpen 2019 činil 112,7 mld. korun). Hodnota vývozu meziročně vzrostla o 20,0 % a dovozu o 21,7 %.