Šestina mladých dospělých v EU ani nepracuje, ani nestuduje

V zemích EU nebyla v roce2020 více než šestina mladých dospělých ve věku 20 až 34 let zaměstnána ani se systematicky nepřipravovala na budoucí povolání.

U příležitosti Světového dne dovedností mládeže vydal Eurostat v polovině července zprávu informující o změnách v účasti mladých dospělých na trhu práce, k nimž došlo v uplynulém kalendářním roce. Poslední výsledky průzkumu pracovních sil v EU ukazují, že trend klesajícího podílu mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se nevzdělávají, pozorovatelný od roku 2013 se v loňském roce opět proměnil v meziroční nárůst. Do uvedené kategorie se loni zařadilo 17,6 % osob ve věku 20 až 34 let, tedy o 1,2 p. b. více než v roce 2019. K nárůstu došlo u všech tří dílčích pětiletých věkových skupin: o 1,2 p. b. ve skupině 20–24 let (na hodnotu 15,7 %), o 1,4 p. b. ve skupině 25–29 let (18,6 %) a o 0,8 p. b. ve skupině 30–34 let (18,2 %). Odborníci z Eurostatu to dávají do souvislosti s hospodářským poklesem v důsledku pandemie covidu-19.

Značné rozdíly panovaly mezi pohlavími. Zatímco z mladých žen ve věku 20 až 34 let nebylo zaměstnáno ani se nepřipravovalo na budoucí povolání 21,5 %, mezi muži byl zaznamenán podíl 13,8 %. Velké odlišnosti také vykazovaly jednotlivé členské státy EU. Mezi muži byl nejnižší podíl zaznamenán v České republice (5,6 %), mezi ženami pak v Nizozemsku (9,5 %). Naproti tomu nejvyšší hodnoty byly evidovány v Itálii, a to jak u mužů (24,0 %), tak i u žen (35,0 %).

Více zde.