Spotřebitelská inflace – září 2021

Spotřebitelské ceny se ve srovnání s loňským zářím zvýšily o 4,9 %. To bylo nejvíce od října 2008. Oproti letošnímu srpnu byly spotřebitelské ceny vyšší o 0,2 %.

Meziměsíčně rostly ceny většiny oddílů spotřebního koše. Nejvíce k celkovému růstu spotřebitelských cen přispělo bydlení a energie (1,2 %) a dále odívání a obuv (2,8 %). Mírně přispívaly i alkoholické nápoje a tabák (1,1 %), bytové vybavení, zařízení a opravy (0,8 %), doprava (0,8 %) a stravování a ubytování (0,8 %). Na druhé straně se ale silně propadly ceny rekreací a kultury (‑4,9 %, zejména dovolené s komplexními službami) a snížily se ceny potravin a nealkoholických nápojů (‑1,0 %), což meziměsíční nárůst spotřebitelských cen výrazně tlumilo.

Meziročně se zvyšovaly ceny téměř všech položek spotřebního koše s tradiční výjimkou pošt a telekomunikací a u většiny z nich také došlo ke zrychlení. Nejvíce k meziročnímu přírůstku spotřebitelských cen přispěly ceny bydlení a energií (4,7 %, vyšší byl růst cen nájemného i běžné údržby) a dopravy (9,6 %, akceleroval růst cen pohonných hmot (20,4 %) i dopravních prostředků). Zároveň jde o položky, které z většiny stály za zrychlením celkové inflace. Silně meziročně rostly také ceny odívání a obuvi (9,4 %), alkoholických nápojů a tabáku (6,9 %), stravování a ubytování (5,0 %), bytového vybavení, zařízení a oprav (4,4 %), rekreací a kultury (4,2 %) a ostatního zboží a služeb (4,1 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly proti loňskému září o 4,4 % a ceny služeb o 5,7 %. Oproti letošnímu srpnu se ceny zboží zvýšily o 0,6 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,5 % (vliv cen dovolených).

Trendy

V EU růst spotřebitelských cen také zrychluje. Podle dostupných dat v Eurozóně v září meziroční nárůst cen činil 3,4 %. Výrazně cenový růst zrychlil v Německu, na Slovensku i v pobaltských zemích.

Ve 3. čtvrtletí byly spotřebitelské ceny oproti 2. kvartálu vyšší o 2,0 % a ve srovnání s loňským 3. čtvrtletím vzrostly o 4,1 %. Oproti 2. čtvrtletí se výrazně zvyšovaly ceny váhově významných položek spotřebního koše – dopravy a bydlení a energií. Zrychlení bylo patrné také u služeb – rekreace a kultura, stravování a ubytování, ostatní zboží a služby. Zvolnil přírůstek cen alkoholických nápojů a tabáku a mezičtvrtletně nižší byly ceny potravin a nealkoholických nápojů.