Pětina dětí v Bhútánu nemá rodný list

Rodná země: Bhútán. V roce 2019 by tento záznam mělo mít v dokladech asi 9,6 tisíce dětí.

Zatímco v Česku jsou demografické statistiky narozených a zemřelých kompletní, v Bhútánu tomu tak zřejmě není, jak ukazuje tamní demografická ročenka. Srovnání registrovaných narozených s odhadovanými živě narozenými vykázalo v roce 2019 míru úplnosti registrace 78 %. Je tomu tak přesto, že díky zvýšené dostupnosti zdravotnických zařízení se většina porodů, k nimž došlo v roce 2019, odehrála ve zdravotnickém zařízení (98 %). V roce 2019 evidovali v Bhútánu tři ženy, které již předtím minimálně desetkrát rodily. Není bez zajímavosti, že u sedminy narozených dětí byl dlouhý meziporodní interval, neboť 15 % porodů z roku 2019 nastalo po více než 10 letech od porodu předchozího. Velké věkové rozdíly mezi sourozenci tak nejsou ničím neobvyklým.

Více zde.