Demografický vývoj v EU

Eurostat u příležitosti Světového dne populace 11. července zveřejnil interaktivní publikaci Demografie Evropy obsahující dynamické vizualizace a krátké komentáře.

Publikace je rozdělena do čtyř částí. První se věnuje struktuře obyvatelstva a představuje trend vývoje celkového počtu obyvatel od počátku tisíciletí. Poté přicházejí informace o počtu žen a mužů a samozřejmě nechybějí ani údaje o věkových skupinách. Část věnovaná přirozené měně obsahuje data o počtu narozených a zemřelých, počtu dětí na jednu ženu, průměrném věku matek při prvním porodu nebo třeba podílu dětí narozených ženám ve věku 40 a více let. Kapitolu uzavírá pasáž věnovaná střední délce života a  týdenním úmrtím během pandemie covidu-19. V části zaměřené na migraci najdou čtenáři kromě základních údajů o počtu migrantů také informace o tom, které členské státy udělují nejvíce občanství a kterým skupinám občanů je občanství udělováno. Poslední část popisuje rozdíly ve venkovských a městských oblastech z pohledu věkových skupin a měr plodnosti. Obsaženy jsou rovněž údaje o  počtu sňatků a  průměrném věku při prvním sňatku a statistiky rozvodovosti.

Součástí publikace jsou také dynamické interaktivní vizualizace umožňující srovnávat situaci v jednotlivých zemích a zobrazovat predikce vývoje až do roku 2080.

Více zde.