Portugalsko cyklistickou velmocí

Eurostat odhaduje, že v EU bylo v roce 2020 vyrobeno přibližně 12,2 milionu jízdních kol. To představuje ve srovnání s rokem 2019 nárůst o 1,2 %.

Údaje o počtu jízdních kol vyrobených v EU pocházejí ze šetření PRODCOM o výrobě průmyslového zboží. Množství vyrobených bicyklů se mezi členskými státy EU značně liší, od přibližně 1 500 jízdních kol v Dánsku až po více než 2,1 milionu v Itálii a více než 2,6 milionu v Portugalsku. Česko se 414 tisíci vyrobenými koly zaujímá 7. příčku ze 17 států, za které jsou k dispozici údaje.