Ženy a muži v ČSÚ

V Českém statistickém úřadě mají ženy značnou převahu. Na každého muže připadají tři.

Celkový počet zaměstnanců ČSÚ v posledních deseti letech pomalu klesal, podíl žen a mužů však po celou dobu zůstával neměnný. Žen zde pracují tři čtvrtiny.

Více žen najdeme i mezi vedoucími zaměstnanci, i když v tomto případě již jejich převaha není zdaleka tak výrazná. Vedoucích pracovníků mužů je 70 a žen 91. To patrně souvisí se strukturou vzdělanosti, neboť vysokoškolské vzdělání, které je pro výkon vedoucí funkce důležitým předpokladem, má 53 % žen, ale 82 % mužů. Při výběru vhodných kandidátů tak muži získávají výhodu.

Ženy jsou o něco starší

Ženy pracující v ČSÚ jsou v průměru o něco starší než muži, přičemž tento rozdíl se zvyšuje při porovnání vedoucích pozic. Průměrný věk vedoucích mužů je těsně pod 50 lety (49,3 roku), zatímco ženy tuto hranici o dva roky překračují. Celkově zaměstnanci ČSÚ stárnou, za poslední 3 roky se průměrný věk mužů zvýšil ze 46,8 na 48,2 a žen ze 48,8 na 49,8. Průměrné stáří vedoucích pracovníků narostlo ještě více, u žen o 2,1 roku a u mužů dokonce o 4,5 roku. To je způsobeno jednak celkovým stárnutím populace v Česku, a také tím, že na uvolněná místa do úřadu přicházejí spíše lidé s víceletou praxí než mladí absolventi po ukončení školy.

Muž na rodičovské je výjimkou

Významnou roli v rozvoji profesní kariéry žen u nás hraje péče o děti. I když také v Česku je již řadu let možné, aby rodičovskou dovolenou čerpal muž, a se ženou se tak o starosti a o výpadek z pracovního procesu podělil, tato možnost je stále relativně málo využívaná. A ČSÚ v tom není výjimkou, spíše naopak. Rodičovskou či mateřskou dovolenou zde čerpají téměř výhradně ženy, za poslední čtyři roky to byl pouze jeden muž v letech 2019 a 2020. Počet i podíl žen na mateřské/rodičovské přitom pomalu narůstá a z 51 v roce 2018, což tehdy odpovídalo 5,6 % všech zde zaměstnaných žen, se zvýšil na 62, resp. 7,1 % v letošním roce.

Také práce na kratší úvazek je v ČSÚ preferována více ženami než muži. Žen využívajících tuto formu zaměstnání bývá v posledních letech stabilně mezi 50 a 60, zatímco počet takto pracujících mužů nepřekračuje desítku.

Počty zaměstnanců ČSÚ

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.