Rekordní zastoupení žen v Poslanecké sněmovně

Český statistický úřad provedl zpracování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zajistil přepočtení hlasů na mandáty. V poslaneckých lavicích zasedne nejvíce žen v historii. 

V říjnových volbách usilovalo o přízeň voličů celkem 22 politických stran, hnutí a koalic, na jejichž kandidátních listinách bylo zapsáno 5 242 kandidátů – 3 584 mužů a 1 658 žen. Své volební právo uplatnilo 65,43 % voličů, což je nejvyšší volební účast ve sněmovních volbách od roku 1998.

Zákonnou hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny překonaly celkem čtyři volební subjekty a do poslaneckých lavic usedne 150 mužů a 50 žen. Čtvrtinové zastoupení žen je dosud nejvyšší v novodobé historii samostatné České republiky. Do výsledků letošních voleb výrazně zasáhlo preferenční hlasování, které do Sněmovny vyneslo o 9 poslankyň více, než pokud by záleželo pouze na pořadí na kandidátních listinách.

Nejvíce žen (20) bude mít v nové Poslanecké sněmovně hnutí ANO, následují koalice Pirátů a STAN s 13 poslankyněmi, koalice Spolu s 12 a SPD s 5 ženami. Značné rozdíly panují mezi počty poslankyň zvolených za jednotlivé kraje. Nejmenší podíl žen vybrali voliči v Olomouckém a Zlínském kraji (8,3 %), naproti tomu v Karlovarském kraji bylo zvoleno dokonce více žen než mužů (60 %).

V předchozím volebním období 2017–2021 měla česká Poslanecká sněmovna 44 poslankyň, což odpovídalo podílu 22 %. V Senátu ČR zasedá v současné době 12 žen z celkového počtu 81 senátorů, tedy 14,8 %.

Podrobné výsledky všech voleb od roku 1990 zveřejňuje Český statistický úřad na webu volby.cz.

Zastoupení žen v PS PČR po volbách v roce 2021

Podíl poslankyň v PS PČR po jednotlivých volbách

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Volby