Cena pro mladé statistiky

Mezinárodní asociace pro oficiální statistiku (IAOS) vyhlásila další ročník soutěže pro statistiky do 35 let.

Do soutěže jsou přijímány práce zabývající se řešením naléhavých metodických nebo strategických problémů v oblasti oficiálních statistik na regionální, národní nebo mezinárodní úrovni. Prezentace projektu musí být v angličtině a její rozsah nesmí přesáhnout 4 000 slov. Musí se jednat o originální práce, které dosud nebyly publikovány ani veřejně prezentovány. Pro jednu přihlášku jsou povoleni maximálně tři spoluautoři a každý autor může figuro­vat pouze na jedné přihlášce. Soutěže se mohou účastnit pouze autoři, kteří jsou alespoň na částečný úvazek zaměstnáni v některé oficiální statistické instituci nebo v instituci, jejíž důležitá součást se statistikou zabývá. Přihlášené práce vyhodnotí mezinárodní porota, která bude posuzovat zejména vědecké a strategické zásluhy, originalitu, ap­likovatelnost myšlenek v praxi statistických organizací a kvalitu prezentace. Lhůta pro podávání přihlášek vyprší 11. února 2022 v 11.59 hodin. Autoři tří nejlepších prací získají finanční odměnu a dvouleté členství v IAOS, absolutní vítěz bude mít možnost prezentovat svou práci na mezinárodní statistické konferenci, která se uskuteční v dubnu 2022 v Krakově. Kromě hlavních cen bude udělena také cena za nejlepší projekt z rozvojové země.

Více zde.