Veronika Šprincová, ředitelka organizace Fórum 50 %

Ženy nejsou menšina, říká Veronika Šprincová, která také uvádí: „Mění se přístup firem k zastoupení žen ve vedení. Hlavně ve velkých nebo nadnárodních společnostech je vidět značný posun dopředu. Z hlediska státu vnímám pozitivně snahu řešit zařízení péče o děti. Dostupnost dětských skupin, mikrojeslí a podobně už není tak tragická, jako byla třeba před deseti lety. V politických funkcích se ovšem zastoupení žen kontinuálně zvyšuje pouze na úrovni měst a obcí.“
Podívejte se na rozhovor.