Většina ekonomik EU zatím nedosáhla předpandemické úrovně

Ve druhém čtvrtletí došlo v zemích EU ke všeobecnému ekonomickému oživení.

Náhlý příchod pandemie měl v loňském 2. čtvrtleí vážné ekonomické dopady, které souvisely s omezením pohybu a setkávání. Tehdejší propad HDP patřil k historicky nejhlubším. Meziroční dynamika vývoje HDP i dalších ukazatelů je tak letos ovlivněna srovnáním s mimořádně nízkou základnou jara 2020, a nepodává proto zcela vypovídající obrázek o stavu evropských ekonomik.

Ve 2. čtvrtletí 2021 vzrostl HDP v EU celkově meziročně o 13,8 % a pozitivního meziročního přírůstku HDP dosáhly všechny členské země. Zlepšení epidemické situace vedlo k uvolnění restrikcí v maloobchodě i službách v mnoha evropských zemích, což skutečně mělo pozitivní vliv na jejich HDP. Ve srovnání s 1. čtvrtletím 2021 tak HDP v EU vzrostl o 2,1 % (poté, co dvě čtvrtletí klesal). S výjimkou Chorvatska a Malty rostl mezičtvrtletně HDP ve všech zemích EU. Nejsilnější přírůstek ve druhém čtvrtletí vykázaly Irsko (6,3 %), Portugalsko (4,9 %) a Lotyšsko (4,4 %). K zemím, v nichž se mezičtvrtletní přírůstek HDP držel pod průměrem EU, patřilo i Česko (1,0 %) nebo velké ekonomiky Francie (1,1 %) a Německa (1,6 %).

Pohled na HDP ve stálých cenách ale ukazuje, že aktuální zotavení zatím nestačilo na návrat k předpandemické úrovni. Za druhým čtvrtletím 2019 zatím HDP v EU celkově reálně zaostával o 1,8 %. Situace v jednotlivých zemích se různila, většina ale zatím předkrizové úrovně nedosahuje. Naproti tomu v jedenácti zemích už se HDP z propadu zotavil – největší přírůstek oproti druhému čtvrtletí 2019 zaznamenaly Irsko (22,2 %), Estonsko (7,5 %) a Litva (4,0 %). Příznivě se vyvíjí i ekonomika sousedního Polska (2,1 %).

Vážný průběh epidemie, nedostatek komponent, který trápí automobilový průmysl, a v případě evropského jihu také pomalý proces zotavení cestovního ruchu zatím mnoho ekonomik tíží, a jejich cesta k zotavení je tak delší. Nejvýrazněji za druhým čtvrtletím 2019 zaostávají Španělsko (–6,1 %), Itálie (–4,0 %) a Malta (–3,8 %), ale těsně před nimi je také Česko (–3,7 %). Nadprůměrně ztrácejí rovněž Portugalsko a Francie (shodně –3,4 %), Německo (–2,9 %) a Rakousko (–2,7 %).

Reálná mezičtvtletní změna HDP v zemích EU (%, 2. čtvrtletí, sezonně a kalendářně očištěno)

Pozn.: *) Údaj za Lucembursko není dostupný.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.