Průmysl – září 2021

Průmyslová produkce byla oproti loňskému září nižší o 4,0 %. Ve srovnání s letošním srpnem produkce klesla o 3,3 %. K poklesu v průmyslu z většiny přispěla situace ve výrobě motorových vozidel.

Vývoj v průmyslu se do značné míry podobá situaci v exportu. Ve směru meziročního poklesu průmyslové produkce stále nejvíce působila výroba motorových vozidel, která byla o třetinu nižší. Kromě toho k poklesu přispívala i produkce dřevozpracovatelského průmyslu, výroba pryžových a plastových výrobků, opravy a instalace strojů a zařízení a oděvnictví. Zbytku průmyslu se ale nadále dařilo a mnohá odvětví jsou na vzestupu. Ve směru růstu průmyslu nejvíce působilo strojírenství, kovovýroba a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení. Silně narůstala i produkce počítačů, elektronických a optických zařízení, elektrických zařízení, papírenství nebo farmacie.

V kumulaci od počátku roku (leden až září) je průmyslová produkce meziročně o 9,7 % vyšší. Nejvíce k tomu přispěl zpracovatelský průmysl, rostla i energetika a těžba a dobývání.

Všeobecné problémy s dodávkami komponent zatím brání výraznější expanzi také průmyslu v EU, zejména v zemích se silnou výrobou motorových vozidel. Výrazněji nad úrovní roku 2019 je aktuálně průmysl v Irsku, Belgii, Polsku a Litvě.

Hodnota nových zakázek v domácím průmyslu byla v září meziročně nižší o 1,2 %. Zatímco zakázky ze zahraničí klesly o 3,1 %, ty domácí vzrostly o 3,5 %. K poklesu přispěla především výroba motorových vozidel a snížily se i zakázky v oděvnictví. Zakázky naopak dál výrazně přibývaly v kovovýrobě, chemickém průmyslu a hutnictví a slévárenství.

Důvěra podnikatelů v průmyslu v září klesla potřetí v řadě. Nezměnilo se hodnocení současné celkové poptávky, ale mírně rostl stav zásob hotových výrobků. Nejnižší od loňského listopadu byl podíl podnikatelů, kteří očekávali růst tempa výrobní činnosti. Důvěra podnikatelů v průmyslu stále mírně převyšovala úroveň září 2020.

Meziroční růst cen průmyslových výrobců v září zrychlil na 9,9 %, nejvíce od března 1993. Problematický byl hlavně vývoj cen různých surovin. Zvýšily se především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů a dál silně rostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků i chemických látek a výrobků. Silně rostly i ceny dřeva. Snížily se pouze ceny dopravních prostředků, především ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla.

Průměrný počet zaměstnanců v průmyslu byl stejný jako v září 2020. Jejich průměrná měsíční mzda byla vyšší o 4,2 %.

3. čtvrtletí 2021

Ve srovnání se 2. čtvrtletím průmyslová produkce v  letošním 3. kvartálu klesla o 1,7 %. Jen mírně překonala úroveň loňského 3. čtvrtletí (0,2 %). Na výsledku meziročního srovnání se podepsala především situace ve výrobě motorových vozidel, kde byla produkce nižší téměř o čtvrtinu. Přitom většina ostatních odvětví vykázala solidní růst.

Hodnota nových zakázek byla oproti loňskému 3. čtvrtletí vyšší o 6,6 %. Růst domácích zakázek byl přitom silnější (8,7 %), než těch zahraničních (5,6 %).

Oproti loňskému 3. čtvrtletí byl počet zaměstnanců v průmyslu nižší o 0,3 %. Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu naopak vzrostla o 5,4 %.

Více informací na www.czso.cz

Průmysl, energetika