Vykazování do Intrastatu bude jednodušší

Malým a středním podnikatelům se od ledna výrazně zjednoduší statistické vykazování do systému Intrastat. Kromě snížení počtu výkazů dojde i k navýšení limitu pro vykazování malých zásilek.

Systém Intrastat primárně sleduje pohyb zboží mezi členskými státy EU. Informace do něj vkládají plátci DPH, kteří přijali zboží z některého dalšího členského státu EU nebo ho do jiného členského státu odeslali.

Uspoříme 30 tisíc výkazů ročně

Ve spolupráci Českého statistického úřadu, Ministerstva financí a Celní správy ČR se podařilo ulevit především malým a středním podnikatelům zavedením tzv. zjednodušeného vykazování v souvislosti se statistickými prahy. To při splnění stanovených podmínek umožní odeslat místo dosavadních dvanácti výkazů Intrastatu pouze jedno hlášení ročně bez nutnosti uvedení podrobných údajů.

Zjednodušené vykazování budou moci využít zpravodajské jednotky, které dosáhly obecného prahu pro vykazování Intrastatu ve výši 12 mil. Kč a zároveň nepřekročily celkovou hodnotu 20 mil. Kč při dovozu zboží z jiného členského státu EU nebo při vývozu zboží do jiného členského státu EU. Současně zpravodajská jednotka nesmí obchodovat se zemědělskými a energetickými komoditami uvedenými v příslušném sdělení Českého statistického úřadu. Uvedeného zjednodušení by mohlo využít až 16 % zpravodajských jednotek, které díky němu uspoří více než 30 tisíc odevzdaných výkazů ročně.

Ke snížení administrativní zátěže přispěje rovněž navýšení limitu pro vykazování malých zásilek ze současných 200 eur na 400 eur. Dalším opatřením, které zjednoduší orientaci zpravodajských jednotek při vyplňování výkazů Intrastatu, je snížení počtu kódů povahy transakce a harmonizace kódů v rámci EU. Nově dojde rovněž k usnadnění vykazování údajů o množství zboží a ke změnám ve způsobu zaokrouhlování.

Nové povinnosti

V návaznosti na nové unijní předpisy dojde od ledna 2022 k rozšíření okruhu údajů, které musejí být zpravodajskými jednotkami vykazovány v souvislosti s vývozem zboží do jiného členského státu EU. Nově budou zaznamenávány údaje o zemi původu vyváženého zboží a daňové identifikační číslo partnerského subjektu. Tyto dva nové prvky však umožní v budoucnu další snížení zátěže spojené se sběrem informací na straně dovozu.

Podrobnosti o novém způsobu vykazování do Intrastatu budou postupně zveřejňovány na webových stránkách ČSÚ a Celní správy ČR. Na webu Celní správy ČR bude navíc spuštěna aplikace umožňující vyzkoušet si vytvoření výkazu dat Intrastatu podle nových pravidel nanečisto.

Více zde.