Spotřebitelská inflace – říjen 2021

Spotřebitelské ceny byly ve srovnání s loňským říjnem vyšší o 5,8 %. Pokračoval tak trend prudkého zrychlování. Oproti letošnímu září ceny vzrostly o 1,0 %.

Ceny téměř všech oddílů spotřebitelského koše meziměsíčně rostly. K růstu nejvíce přispělo bydlení a energie (meziměsíční nárůst o 1,9 % byl ovlivněný cenami vlastnického bydlení, energií i běžné údržby), dále doprava (2,4 %, rostly zejména ceny pohonných hmot, ale také dopravních prostředků) a odívání a obuv (3,8 %). Oproti září výrazněji vzrostly i ceny bytového vybavení  a zařízení (0,9 %), stravování a ubytování (0,7 %), alkoholických nápojů a tabáku (0,7 %) a rekreací a kultury (0,5 %). Klesly jen ceny potravin a nealkoholických nápojů (-0,4 %, pod vlivem poklesu cen ovoce, masa a zeleniny) a zdraví (‑0,1 %).

Meziročně vyšší byly ceny všech položek spotřebního koše s výjimkou pošt a telekomunikací. U většiny z nich také cenový růst dál posiloval. Výrazně se zvýšil přírůstek cen bydlení a energií, které nejvíce přispívaly k celkovému meziročnímu přírůstku spotřebitelských cen i k jeho zrychlení (7,4 %, vyšší byl růst cen vlastnického bydlení, běžné údržby, tuhých paliv, elektřiny i plynu). Růst cen dopravy také zrychlil (11,6 %, vliv měly pohonné hmoty i automobily). Výrazně k celkovému růstu spotřebitelských cen přispívaly také alkoholické nápoje a tabák (meziroční přírůstek opět zrychlil na 8,6 %), odívání a obuv (10,5 %), rekreace a kultura (4,6 %) a stravování a ubytování (5,7 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly proti loňskému říjnu o 5,4 % a ceny služeb o 6,6 %. Oproti letošnímu září se ceny zboží zvýšily o 1,1 % a ceny služeb o 1,0 %.

Trendy

Zrychlení cenového růstu se nevyhýbá ani EU. Meziroční přírůstek spotřebitelských cen v Eurozóně v říjnu zrychlil na 4,1 % (v září 3,4 %). Výrazně cenový růst zrychluje v pobaltských zemích, posilování přírůstků v posledních měsících ale vykazuje celá EU.

K posílení cenového růstu přispívá více faktorů – velmi silně aktuálně působí vyšší ceny surovin a energií (ropa, zemní plyn, elektřina, stavební materiály) i narušení dodavatelských řetězců způsobující nedostatek některého zboží (například dopravní prostředky). Projevuje se také posilování růstu cen u části obchodu a služeb, kterou nejvíce ovlivnily protipandemické restrikce.