Vyšel nový World Population Datasheet

Datový list, který od roku 1962 každoročně vydává Population Reference Bureau, poskytuje demografické ukazatele za více než 200 zemí a území.

Letošní datový list nabízí hloubkový pohled na vzorce a trendy plodnosti a jejich potenciál ovlivnit v budoucnu náš svět. Celosvětová míra úhrnné plodnosti je 2,3 dítěte na ženu, stále se tedy pohybuje nad tzv. záchovnou úrovní, za niž se považuje hodnota 2,1, která by postačovala pro prostou reprodukci. Pro srovnání v roce 1990 byla celosvětová úhrnná plodnost 3,2 dítěte na ženu. Nejvyšší míru úhrnné plodnosti má Niger (7,0), následuje Somálsko (6,9) a Čad (6,4). Mezi zeměmi s nejnižším počtem dětí na ženu jsou např. Jižní Korea (0,8), Tchaj -wan (1,0) či Ukrajina (1,1). Po minimu v roce 1999, kdy plodnost v České republice byla na úrovni 1,13 dítěte na ženu, se hodnota tohoto ukazatele u nás zvyšuje a v loňském roce dosáhla již 1,71 dítěte na ženu.

Z celkového počtu porodů připadalo v roce 2020 v Africe na dospívající dívky ve věku 15–19 let 15 %, což se od roku 1990 téměř nezměnilo. Ve stejném období tento podíl klesal v Americe (z 16 % na 12 %), Asii (z 11 % na 5 %), Evropě (z 9 % na 3 %) a v Oceánii (z 8 % na 6 %).

A přestože je dopad pandemie covid-19 na míru plodnosti stále do značné míry neznámý, celosvětová populace má do roku 2050 dosáhnout 9,7 mld., což je téměř 24% nárůst oproti roku 2020. K početnímu nárůstu však nedojde rovnoměrně a ve 39 zemích, mezi něž patří např. Čína, Thajsko či Ukrajina, se naopak očekává populační úbytek.

Více zde.