Covid a naše peněženky

Jak zatřásl mimořádný rok 2020 se spotřebními zvyklostmi českých domácností? Změnila se výrazně struktura výdajů v době, kdy byla země uzavřena a lidé zůstali bez možnosti obvyklých sociálních kontaktů?

Odpověď do jisté míry přinesly výsledky pravidel­ného šetření Statistika rodinných účtů (SRÚ), které mapuje hospodaření soukromých domácností. Z nich je zjevné, že meziročně došlo ke snížení celkových spotřebních výdajů. Na osobu tak za rok 2020 prů­ měrně připadly výdaje ve výši 149 810 Kč, což bylo asi o 3 400 Kč méně než v roce 2019 (153 193 Kč).  V měsíčním přepočtu to v minulém roce znamenalo  průměrný výdaj na osobu 12 484 Kč, tedy o necelých  300 Kč méně než v roce 2019.

Kde útraty vzrostly

Základní trend ovšem zůstává zachován: největší podíl v rozpočtu české domácnosti tvoří náklady na bydlení, vodu, energie a paliva a výdaje za potraviny a nealkoholické nápoje. V těchto dvou segmentech se výdaje meziročně měnily rozdílně. Zatímco u bydlení a s ním spojených výdajů se měsíčně jednalo o nepatrný nárůst ze 3 014 Kč na osobu v roce 2019 na 3 024 Kč v roce 2020, v případě potravin a nealkoholických nápojů stouply měsíční výdaje o 128 Kč z 2 454 Kč na 2 582 Kč. Důvodem je skutečnost, že po většinu roku nebylo možné navštěvovat restaurace a jiná stravovací zařízení mimo domovy, a část spotřeby z nich se tedy přesunula přímo do domácností.

Útraty v těchto zařízeních se přitom sledují v oddíle služby stravování a ubytování. Obdobně se protiepidemická opatření odrazila na výdajích domácností za alkohol a tabák z obchodů, které meziročně vzrostly o 338 Kč na osobu, což odpovídá cca 28 Kč za měsíc.

V období lockdownů vzrostly také výdaje za nábytek, bytové vybavení a zařízení domácnosti z 9 629 Kč na 10 252 Kč na osobu za rok. Domácnosti rovněž zvýšily útraty za vlastní zdraví, v roce 2020 na tento účel vydaly o 368 Kč více než v roce 2019. Z největší části se na tom podílely výdaje za léky a další zdravotnické výrobky, např. roušky či respirátory.

Průměrné spotřební výdaje domácností na osobu a rok (Kč)

Na čem se „šetřilo“

Na druhé straně strmý pád zaznamenaly výdaje za stravování a ubytování. Lidé mnohem méně využívali restaurace a kantýny, část roku byla k dispozici pouze možnost dovozu jídla domů nebo jeho vyzvednutí u výdejních okének. Kvůli těmto omezením klesly roční průměrné výdaje na osobu o 1 805 Kč (150 Kč měsíčně). S vládními opatřeními souvisí i snížené nákupy oblečení a obuvi. Rozdíl ve výdajích mezi lety 2019 a 2020 činil průměrně 613 Kč na osobu za rok (51 Kč měsíčně). V roce 2020 se domácnostem snížily takévýdaje za dopravu, meziroční pokles byl 1 109 Kč. Zmrazení veřejného života znamenalo citelnou ránu pro odvětví rekreace a kultury. Šlo především o výdaje za dovolené a rekreační a kulturní služby (kina, divadla, kulturní programy apod.). Vzhledem k téměř nulové možnosti provozovat veřejné volnočasové aktivity „ušetřila“ peněženka každého člena domácnosti v průměru bezmála dvě tisícovky ročně, měsíčně to znamenalo pokles o 161 Kč na osobu.

Skutečné rozdíly budou vyšší

Vzhledem k omezené velikosti zpravodajského souboru jsou roční výsledky SRÚ zpracovávány z dat příslušného a předcházejícího roku se zohledněním meziročních indexů spotřebitelských cen. Tuto skutečnost je třeba při meziročním porovnávání vzít v úvahu. Rozdíly mezi roky 2019 a 2020 byly proto ve skutečnosti výraznější, než je z výsledků na první pohled patrné.

Struktura výdajů domácností (2020, %)

Článek si můžete také přečíst také v časopise Statistika&My.