Vyšla Statistická ročenka České republiky 2021

Český statistický úřad na konci listopadu vydal Statistickou ročenku České republiky 2021. Publikace na více než 800 stránkách přináší souhrnné údaje z ekonomiky, demografie a sociální sféry v uplynulém roce. Od vzniku samostatného státu v roce 1993 jde již o 29. svazek této edice, který je pro uživatele k dispozici zdarma na webových stránkách ČSÚ.

Zatímco loňská ročenka zahrnovala údaje z roku 2019, tedy posledního předkrizového roku před propuknutím pandemie onemocnění covid-19, letošní Statistická ročenka přináší pohled na rok 2020, kdy společnost a její ekonomiku a zdravotnictví zasáhla složitá epidemická situace.

Hrubý domácí produkt reálně propadl o 5,6 %, což bylo nejhlubší snížení za dobu existence samostatné České republiky. Hrubá přidaná hodnota loni klesla o 5,5 % a propad zasáhl většinu odvětví. Ekonomický pokles měl vliv i na zaměstnanost, která loni klesla o 1,5 %. Hospodaření státního rozpočtu skončilo loni schodkem ve výši 367,4 mld. korun a meziročně se deficit prohloubil o téměř 340 mld. Rozhodující měrou se na schodku podílela protipandemická opatření, která na jedné straně významně navýšila rozpočtové výdaje (18,8 %), zároveň ale vedla k propadu příjmů (-3,1 %).

„Údaje ze statistických ročenek nám umožňují účinně porovnávat data z období krizí s daty předkrizovými. Aktuální turbulentní situace nám také naplno ukazuje, jak jsou důvěryhodná a kvalitní statistická data důležitá pro odpovědné rozhodování,“ říká předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Jako každý rok přináší Statistická ročenka i některé novinky. V kapitole zaměřené na obyvatelstvo naleznou čtenáři v tabulkách věnovaných příčinám úmrtí i údaj o zemřelých na onemocnění covid-19. V části o zdravotnictví jsou pak uvedena data za laboratorně potvrzená onemocnění, počet zemřelých a případy hospitalizace převzaté z Informačního systému infekční nemoci.

Další novinky přináší například vybrané informace z Integrovaného šetření v zemědělství, Regionální satelitní účet cestovního ruchu České republiky či informace o využití online prostředí v českých firmách. Specifická je pak kapitola věnovaná sportu, která přináší údaje o účasti českých sportovců na XXXII. letních olympijských hrách v Tokiu plánovaných původně na rok 2020 a jejich umístění do 6. místa.