Ekonomické výsledky zemědělství

Posledních 20 let českého zemědělství je charakteristických zejména rozdílnými výsledky v rostlinné a v živočišné výrobě.

Časová řada 2000–2020 prezentuje trendy základních ekonomických ukazatelů v odvětví zemědělství. Produkce zemědělského odvětví v základních běžných cenách dosáhla v roce 2020 rekordních 149,0 mld. Kč. Rostlinná produkce vykazuje v průběhu let rostoucí trend (+75,6 % mezi roky 2000 a 2020), který je ovlivněn dobrými sklizněmi, vyššími výnosy na hektar a rostoucími cenami. Největší podíl na produkci mají tradičně obiloviny a technické plodiny. Naproti tomu v případě živočišné produkce sledujeme spíše stagnaci (+4,1 % mezi roky 2000 a 2020). Na vině je především nepříznivá úroveň cen. Nejvýznamnější podíl na živočišné produkci mají mléko, chov jatečných prasat a jatečného skotu.

Bazický index zemědělské produkce (rok 2000 = 100 %)

Zemědělcům narůstají rovněž nákladové položky. Mezispotřeba se v roce 2020 oproti roku 2000 zvýšila o 38,2 %, náhrady zaměstnancům dokonce o 66,6 %.

Zvyšující se tendenci má hrubá přidaná hodnota, která vzrostla z úrovně 30,4 mld. Kč v roce 2000 o 68,3 % na 51,2 mld. Kč v roce 2020. Celkový objem subvencí vstupujících do zemědělství se značně navýšil po vstupu ČR do Evropské unie (r. 2004) a v roce 2020 činil 38,0 mld. Kč. V roce 2005 došlo proti roku předchozímu k navýšení ostatních dotací na výrobu o 165,8 %. Podnikatelský důchod se ze záporných částek na přelomu tisíciletí vyšplhal na 19,0 mld. Kč v roce 2020.

Vývoj průměrných ročních cen (Kč/kg)

Základní ekonomické ukazatele vývoje zemědělství (mld. Kč)

Základní ekonomické ukazatele vývoje zemědělství  – pokr. (mld. Kč)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zemědělství