Zahraniční obchod se zbožím – říjen 2021

Vývoz zboží byl oproti loňskému říjnu nižší o 7,5 % a dosáhl 331,6 mld. Kč. Dovoz narostl o 6,9 % a činil 349,8 mld. Kč. Bilance zahraničního obchodu se zbožím tak opět skončila v deficitu, který dosáhl 18,2 mld. korun. Meziročně se saldo zhoršilo o 49,4 mld. Již pět měsíců v řadě byla bilance deficitní, což je nejdelší série schodků od roku 2010.  

Největší podíl na říjnovém poklesu exportu měl propad hodnoty vývozu motorových vozidel o 31,3 %. Negativně se projevila i vysoká srovnávací základna loňského října. Na závěr roku se totiž soustředily snahy exportérů dohnat jarní ztráty. Nižší byla i hodnota vývozu dalších významných artiklů – počítačů, elektronických a optických přístrojů (-13,8 %), strojů a zařízení (‑9,5 %), elektrických zařízení (-2,9 %) nebo pryžových a plastových výrobků (-9,2 %). Mírně vyšší byl vývoz kovodělných výrobků (1,9 %). Pokračující silný růst exportu chemických látek a přípravků (18,3 %), základních kovů (27,7 %) a více než zčtyřnásobení hodnoty vývozu elektřiny souvisely zejména s navýšením cen tohoto zboží.

K celkovému růstu dovozu silně přispívalo zejména navýšení hodnoty importu ropy a zemního plynu o 232,3 %. Zdvojnásobila se hodnota dovozu koksu a rafinovaných ropných výrobků, o 40,9 % vyšší byl dovoz základních kovů a podobně jako v minulých měsících výrazně rostla také hodnota importu chemických látek a přípravků (9,6 %). Mírně rostl dovoz elektrických zařízení (2,2 %) a stagnoval dovoz počítačů, elektrických a optických přístrojů (0,3 %). Propadl se dovoz motorových vozidel (-32,7 %) a výrazný byl pokles u pryžových a plastových výrobků (-7,7 %).

K výraznému zhoršení deficitu nejvíce přispěl obchod s ropou a zemním plynem, jehož deficit se prohloubil o 19,8 mld. korun. Výrazně se také zhoršila bilance obchodu s motorovými vozidly (‑13,8 mld. korun), počítači, elektronickými a optickými přístroji (-5,7 mld.), základními kovy (‑5,3 mld.) a stroji a zařízeními (-3,2 mld.). Ve směru zlepšení bilance nejvíce působilo zvýšení přebytku obchodu s elektřinou, plynem a párou (+5,2 mld. korun), produkty souvisejícími s odpady (+1,1 mld.) a zmírnění deficitu u farmaceutických výrobků a přípravků (+1,3 mld.).

V kumulaci za leden až říjen přebytek zahraničního obchodu dosáhl 10,1 mld. korun, což je meziročně o 121,9 mld. horší výsledek (za stejné období roku 2019 bilance dosáhla přebytku 141,7 mld. korun). Hodnota vývozu meziročně vzrostla o 14,0 % a dovozu o 19,2 %.