Spotřebitelská inflace – listopad 2021

Spotřebitelské ceny se oproti loňskému listopadu zvýšily o 6,0 %. Ve srovnání s letošním říjnem ceny vzrostly o 0,2 %. Vývoj cen ovlivnilo prominutí DPH u elektřiny a plynu.  

I když byl celkový meziměsíční přírůstek spotřebitelských cen v listopadu mírný, u velké části oddílů spotřebitelského koše ceny dál výrazně rostly. Ve směru navýšení cen nejvíce působily doprava (meziměsíční nárůst o 1,6 %) a potraviny a nealkoholické nápoje (1,1 %). Mírně přispívaly také odívání a obuv (1,7 %), bytové vybavení a zařízení (1,4 %), stravování a ubytování (1,4 %), ostatní zboží a služby (0,9 %) a rekreace a kultura (0,6 %). Ve směru meziměsíčního poklesu ale silně působily ceny bydlení a energií (-2,3 %), u kterých se projevilo prominutí DPH u elektřiny a plynu.

K meziročnímu růstu spotřebitelských cen stále nejvíce přispívala doprava (13,5 %) a bydlení a energie (4,7 %). Prominutí DPH ale dynamiku cen bydlení a energií oslabilo. Výrazně působil také nárůst cen alkoholických nápojů a tabáku (7,9 %), odívání a obuvi (12,4 %), stravování a ubytování (7,1 %), rekreací a kultury (5,4 %), potravin a nealkoholických nápojů (2,0 %) i bytového vybavení a zařízení (6,7 %). U naprosté většiny oddílů spotřebního koše meziroční dynamika cen dál prudce posilovala. Drobný pokles vykázaly jen ceny pošt a telekomunikací.

Ceny zboží úhrnem vzrostly proti loňskému listopadu o 5,0 % a ceny služeb o 7,5 %. Oproti letošnímu říjnu se ceny zboží snížily o 0,4 %, zatímco ceny služeb rostly o 0,9 %.

Trendy

V listopadu dál prudce zrychloval i meziroční přírůstek spotřebitelských cen v Eurozóně (4,9 %). Podle dostupných údajů měly přírůstky spotřebitelských cen pod 3 % jen Malta (2,3 %) a Portugalsko (2,7 %). V Litvě dynamika cen vystoupala až na 9,3 % a silný růst vykázalo i Estonsko (8,4 %) a Lotyšsko (7,4 %).

Vliv vyšších cen surovin a energií (ropa, zemní plyn, elektřina, atd.) i narušení dodavatelských řetězců způsobující nedostatek některého zboží dál přetrvává, i když působení cen elektřiny pod vlivem administrativních zásahů oslabilo. Velmi silný je dál růst cen služeb i zboží, na které byly zaměřeny protipandemické restrikce.