Při výměně názorů v irských domácnostech vítězí častěji ženy

Irský statistický úřad zveřejnil výsledky výzkumu Život doma, který mapoval situaci v tamních domácnostech.

Šetření probíhalo v květnu a červnu letošního roku. Výsledky některých okruhů dotazů tak mohou být ovlivněny dozvuky pandemických opatření.

Pocit osamělosti má stále či po většinu času jen 17 % osob, které žijí samy, ale 44 % z osob, které žijí ve sdíleném bydlení. Za osamělé se také označuje 41 % rodičů vychovávajících děti bez partnera. Téměř 9 z 10 rodičů (87 %) je rádo, že s nimi bydlí i jejich dospělé děti, a 57 % dospělých je rádo, že sdílí bydlení s rodiči. Více než polovina (52 %) dospělých dětí žijících s rodiči uvádí, že bez ohledu na věk mají stále pocit, že je rodiče vnímají jako malé děti.

Mnohé mladé lidi přiměla vrátit se zpátky do rodného hnízda opatření spojená s pandemií, např. uzavření univerzitních kampusů. Více než pětina (21 %) takto postižených uvedla, že se zhoršily jejich vztahy s otcem, šestina (16 %) pociťovala zhoršené vztahy s matkou. Naproti tomu téměř třetina (31 %) navrátilců pozorovala zlepšení vztahů s matkou a 22 % respondentů uvedlo, že nyní vycházejí lépe s otcem.

Podrobnější informace v angličtině naleznete zde.