V EU se recyklovalo 41 % plastového odpadu

V roce 2019 vyprodukoval každý člověk žijící v EU 34,4 kg plastových obalových odpadů, z nichž bylo 14,1 kg recyklováno.

Mezi roky 2009 a 2019 se objem vyprodukovaných plastových obalových odpadů na obyvatele zvýšil o 24 % (+6,7 kg). Objem recyklace plastových obalových odpadů za stejné období prudce vzrostl, a to o 50 % (+4,7 kg). Devět členských států EU recyklovalo v roce 2019 polovinu či více vyprodukovaného plastového obalového odpadu: Litva (70 %), Česko (61 %), Bulharsko (59 %, údaje za rok 2018), Nizozemsko (57 %), Švédsko a Slovensko (shodně 53 %), Španělsko (52 %), Kypr (51 %) a Slovinsko (50 %). Naproti tomu méně než jedna třetina odpadu z plastových obalů byla recyklována na Maltě (11 %, údaje za rok 2018), ve Francii (27 %), v Irsku (28 %), Rakousku (31 %), Polsku (32 %) a Maďarsku (33 %).