Více než třetina unijního exportu svíček pochází z Polska

Celková hodnota svíček vyrobených v roce 2019 ve státech EU dosáhla 1 522 milionů eur. To ve srovnání s rokem 2013 představovalo 6 % nárůst.

Největším producentem svíček v EU bylo Polsko, které se na celkové unijní produkci svíček podílelo 41 % (617 milionů eur). Následovaly Itálie (149 milionů eur, tj. 10 %) a Německo (143 milionů eur, tj. 9 %).

Pokud jde o obchod, členské státy EU v roce 2019 dovezly svíčky v hodnotě 1,332 miliardy eur, z toho tři čtvrtiny pocházely z jiných členských států EU. Hodnota celkového dovozu svíček do členských států EU se ve srovnání s rokem 2013 zvýšila o pětinu. Největším dovozcem bylo Německo, kam podle hodnoty (363 milionů eur) směřovalo 27 % dovezených svíček. Následovalo Nizozemsko (181 milionů eur, 14 %) a Francie (110 milionů eur, 8 %). Nadpoloviční většina svíček dovezených ze zemí mimo EU pocházela z Číny (183 milionů eur, tj. 56 %), pětina pak z Velké Británie (66 milionů eur, 20 %), třetí příčku obsadily Spojené státy (36 milionů eur, 11%).

Na straně vývozu dosáhla celková hodnota 1,449 miliardy eur, tj. o 22 % více než v roce 2013. Více než tři čtvrtiny (77 %) mířily do jiných členských států EU. A pokud byl jejich cíl mimo EU, pak téměř polovina směřovala do Velké Británie (46 % vývozu svíček mimo EU), dále pak do Švýcarska (13 %), Norska (12 %) a Spojených států (9 %).

Poslední dostupné údaje o výrobě svíček, svící a podobných výrobků v Česku pochází z roku 2017, kdy hodnota jejich produkce dosáhla 866 milionů korun. Od roku 2018 se tyto informace nezveřejňují z důvodu ochrany individuálních údajů. Další zajímavé statistiky o domácí průmyslové výrobě naleznete na webu ČSÚ v publikaci „Výroba vybraných výrobků v průmyslu – 2018“.