Kolik obyvatel mají Faerské ostrovy

Populace Faerských ostrovů se meziročně navýšila o 790 lidí (tj. o 1,5 %) a 1. srpna tohoto roku dosáhla 53 567 osob.

Populační růst za poslední rok (srpen až červenec) se skládá z čistého migračního přírůstku 476 osob a z převahy narozených nad zemřelými o 314 osob. Byl tak zaznamenán nejvyšší přirozený přírůstek od roku 2003, který je způsoben především postupným nárůstem porodů, počet úmrtí zůstává relativně stabilní.

Imigrace se v posledních třech letech snižovala, v červenci 2021 byl zaznamenán nejnižší počet přistěhovalých od roku 2013. Mírný pokles loni nastal i v případě emigrace, ale nyní již dochází k opětovnému nárůstu. Výsledkem je lehké snížení čisté migrace a návrat na úroveň roku 2017.

Protože faerská populace je malá a v některých obcích žije jen pár desítek obyvatel, může změna počtu obyvatel v řádu jednotek znamenat poměrně velkou procentuální změnu. Nejvyšší procentuální nárůst počtu obyvatel v uplynulém roce vykázala obec Hov, kde meziročně přibylo pět osob (+5,2 %), následovala obec Nes, v níž k 1. srpnu 2021 žilo o 50 osob více než před rokem (+3,7 %). Největší procentuální pokles zaznamenala obec Fugloy, ve které se počet obyvatel meziročně snížil o jednoho, tj. o 2,6 %.

Více se dočtete zde.