Za streaming hudby platí hlavně mladí lidé

Každý pátý obyvatel Česka ve věku 16–24 let v roce 2021 platil za streaming či download hudby. Celkový podíl platících za hudební online služby v Česku vzrostl z 5 % v roce 2020 na 7 % v roce 2021.

Placený streaming hudby již několik let táhne celosvětový hudební průmysl. V roce 2020 se podle údajů Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) příjmy ze streamingu podílely přibližně 62 % na celosvětových tržbách hudebních vydavatelství. V Česku byl však zájem o placené online hudební služby (např. Spotify či Apple Music) dlouho nízký a ještě v roce 2019 je využívala pouze 3 % osob starších 16 let. V posledních dvou letech ale podíl uživatelů těchto služeb v Česku vzrostl. Zatímco v roce 2019 platilo za poslech či stažení hudby přibližně 260 tisíc 16letých a starších osob, v roce 2021 se jejich počet více než zdvojnásobil na 590 tisíc osob. Nejčastěji tyto služby využívají mladší lidé mezi 16 a 34 lety, podíl platících uživatelů v této kategorii přesahuje patnáctiprocentní hranici. Naopak u osob starších 55 let se jedná o víceméně ojedinělou aktivitu.

Podíl uživatelů placených online hudebních služeb v ČR podle věku (%, 2019–2021, meziroční indexy)

Česko zaostává za průměrem EU

Přes meziroční nárůst počtu platících posluchačů online hudebních služeb Česko stále značně zaostává za průměrem EU. Ten se v roce 2020 pohyboval okolo 13 % platících posluchačů z celkové populace ve věku 16 až 74 let. Žebříčku zemí vévodí s 36% podílem Dánsko a Nizozemsko, nejmenší využití streamingu a placeného stahování naopak vykazují Bulharsko a Kypr, kde se podíl uživatelů pohybuje okolo 1 %. Česko se v tomto porovnání umístilo v desítce zemí s nejnižším podílem. Údaje byly sbírány v druhém čtvrtletí sledovaného roku a vztahují se k posledním třem měsícům před dotazováním. Pokud bychom měli dostupné údaje za celý kalendářní rok, čísla by se zřejmě ještě navýšila. Údaje v mezinárodním srovnání také nezahrnují uživatele, kteří sice využívají placené online služby, ale samotnou platbu uskutečňuje někdo jiný (např. jiný člen domácnosti v rámci tzv. rodinných balíčků).

Podíl uživatelů placených online služeb ve věku 16 až 74 let v zemích EU (%, 2020)

Polovina Čechů poslouchá hudbu online

Hudbu přes internet poslouchala v Česku v roce 2021 necelá polovina 16letých a starších osob. O něco více byla online hudba poslouchána mezi muži (51 %) než mezi ženami (47 %). Ve skupině mladých lidí mezi 16 a 24 lety se poslech hudby přes internet stal už samozřejmostí. V této věkové kategorii poslouchalo hudbu online 92 % osob. Nejvíce Češi využívali streamingových platforem a sdílených hudebních knihoven (jako např. YouTube), z nichž si hudbu přehrálo v roce 2021 přibližně 46 % osob starších 16 let. Internetové rádio si v roce 2021 poslechl zhruba každý pátý.

Podíl posluchačů hudby přes internet v ČR (%, 2021)

Podrobnější analýzu (nejen) hudebního průmyslu v ČR přináší aktuální publikace Českého statistického úřadu Kulturní průmysly v ČR – Audiovizuální a mediální sektor.

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.