Růst cen zrychluje

Dynamika spotřebitelských cen v Česku i v Evropské unii v posledních měsících výrazně posílila.

Zrychlující se růst spotřebitelských cen, který zejména v posledních měsících vstoupil do široké veřejné diskuze, není tématem jen v Česku, ale trápí i ostatní evropské ekonomiky. Důvody akcelerující cenové dynamiky jsou totiž z velké části společné většině navzájem úzce provázaných světových ekonomik. Zvýšení globální poptávky, které přišlo po odeznění loňských pandemických omezení, narazilo na narušenou nabídkovou stranu, jež se do starých kolejí tak rychle nevrátila. Prudký růst cen surovin i nákladů na přetíženou dopravu zboží a materiálu se tak promítl do většiny sledovaných cenových indexů.

Mimořádné hodnoty

V listopadu 2021 dosáhl meziroční přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v Evropské unii 5,2 %. To je nejvíce v celé časové řadě dostupné od roku 2001. Meziroční růst spotřebitelských cen od ledna 2021 zrychlil o 4,0 p. b. a ve srovnání s listopadem 2020 se aktuální přírůstek zvýšil o 5,0 p. b. Rok 2021 je tak z pohledu cenového růstu mimořádný, protože v celé časové řadě jde o nejmasivnější zaznamenané zrychlení.

Posilování cenové dynamiky se v průběhu roku dotklo většiny oddílů spotřebního koše, nejmarkantnější ale bylo u dopravy, u níž se lednový pokles o 1,1 % změnil v listopadu v přírůstek 12,8 %. Situaci ovlivnilo hlavně meziroční zvýšení cen pohonných hmot. Také v případě bydlení a energií vyskočil nárůst z 0,9 % na 9,1 %. Zrychlování růstu cen, sledovatelné v této oblasti od počátku roku, nabralo na síle v podzimních měsících, kdy před zimou došlo k prudkému zdražení zemního plynu a elektřiny. Zejména v druhé polovině roku bylo patrné posílení cenového růstu rovněž u položek silně ovlivněných protipandemickými restrikcemi, jako jsou rekreace a kultura nebo stravování a ubytování.

Zrychlení dynamiky spotřebitelských cen se týkalo všech zemí Evropské unie. V listopadu meziroční přírůstek cen ve všech státech převyšoval úroveň 2 %. Nejvyšší nárůsty zazaznamenaly Litva (9,3 %), Estonsko (8,6 %) a Maďarsko (7,5 %), ale přes 7 % se růst cen dostal i v Lotyšsku (7,4 %), Polsku (7,4 %) a Belgii (7,1 %). Nejmírněji rostly ceny na Maltě (2,4 %) a v Portugalsku (2,6 %).

Meziroční přírůstek harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v zemích EU (%, listopad 2021)

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.