Letecká přeprava na cestě k růstu

Přes 23 největších komerčních letišť prošlo v Německu v roce 2021 kolem 73,6 milionu cestujících. Jak uvádí i Spolkový statistický úřad (Destatis), bylo to o 27,3 % více než v předchozím roce.

I tak byl ale počet cestujících daleko od předkrizové úrovně z roku 2019. Ve srovnání s rokem 2019, kdy bylo na německých letištích zaznamenáno historické maximum s 226,7 miliony cestujících, přistálo či z nich v loňském roce odletělo o více než dvě třetiny (67,6 %) pasažéru méně.

Omezení způsobená koronavirovou pandemií v různé míře ovlivnila letecký provoz. S 4,7 miliony cestujících byl letecký provoz v rámci Německa v roce 2021 o 19,3 % pod úrovní roku 2020 a dosáhl tak pouze pětiny předkrizové úrovně roku 2019. Letecký provoz s ostatními zeměmi naopak vzrostl o 32,6 % ve srovnání k předchozímu roku na 68,8 milionů cestujících. To bylo způsobeno zejména oživením v evropské letecké dopravě, která zaznamenala nárůst o 38,8 % (58,1 milionu cestujících) ve srovnání s předchozím rokem. I přes tento nárůst byl ale loňský počet cestujících daleko od předkrizové úrovně z roku 2019 (-63,7 %). Mezikontinentální doprava vzrostla ve srovnání s předchozím rokem jen mírně o 6,8 % na 10,8 milionu cestujících, v porovnání s rokem 2019 to představovalo více než tříčtvrtinový pokles, tj. o 75,4 % méně cestujících. V porovnání s rokem 2020 došlo k nárůstu počtu cestujících z/do Afriky (+12,3 %) a z/do Ameriky (+25,4 %), zatímco osobní letecká doprava s Asií nadále klesala (-12,1 %).

Poprvé bylo v roce 2021 na hlavních německých letištích přepraveno více než 5 milionů tun leteckého nákladu, ačkoli omezení pro osobní lety znamenala, že byla dispozici i menší kapacita pro nákladní přepravu, kterou lze sdílet s osobní dopravou. Objem přepraveného leteckého nákladu (včetně letecké pošty) vzrostl oproti roku 2020 o 17,5 % na 5,3 mil. tun. Objem přepravy byl o 12,7 % nad předkrizovou úrovní roku 2019.

Metodická poznámka:

V případě uvažovaného počtu cestujících v letecké dopravě se v mezinárodní dopravě berou v úvahu cestující nastupující a vystupující. Ve vnitrostátní dopravě se zohledňují pouze odlétající cestující, aby se předešlo dvojímu započítání. Tranzitní doprava není zahrnuta. Údaje o nákladní a poštovní dopravě jsou zpracovávány na stejném principu. Statistiky evidují letecký provoz na hlavních letištích s více než 150 000 cestujícími ročně. Data nejsou upravena o kalendářní vlivy.

Více informací zde.