Čápi a vrány létají do Nizozemska častěji

Počet živě narozených dětí se v Nizozemsku za období leden až září 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 zvýšil o 6,8 tisíce. Na konci loňského roku se celkový počet narozených dětí v Nizozemsku měl blížit 180 tisícům.

Tolik dětí se stejným ročníkem narození zaznamenali v Nizozemsku naposledy v roce 2011. Na základě předběžných odhadů stoupá porodnost hlavně mezi ženami ve věku kolem 30 let. Na tisíc žen ve věku 30–34 let se v roce 2020 narodilo 127 dětí, za rok 2021 by toto číslo mělo dosáhnout 135. I ženy ve věku 25–29 let přivedly na svět v roce 2021 v meziročním srovnání více dětí. Na druhé straně ženy mladší 25 let měly dětí méně, a v této věkové skupině tak dále pokračoval předchozí pokles porodnosti.

Nizozemští statistici na základě údajů z prvních devíti měsíců loňského roku odhadují, že na tisíc žen ve věku 15–49 let bude připadat 22 prvorozených dětí, tedy ve srovnání s předchozím rokem zhruba o dvě děti na tisíc žen více. Také druhorozených přibylo a relativně největší nárůst je evidován u třetího dítěte v pořadí.

Pro srovnání s ostatními evropskými zeměmi byly prozatím k dispozici údaje od ledna do konce srpna. Ve většině těchto zemí byl celkový počet živě narozených dětí zhruba stejný nebo nižší než před rokem. Jen Finsko a podobně Nizozemsko zaznamenaly více narozených dětí než za stejné období roku 2020. Na rozdíl od Nizozemska však ve Finsku rostl počet porodů již druhým rokem.

Více informací zde.