Rok 2022 je Evropským rokem mládeže

Při této příležitosti Eurostat zveřejnil údaje o počtech a podílech mladých ve věku 15 až 29 let v jednotlivých regionech zemí EU.

K 1. lednu 2020 byla v zemích EU ve věku 15 až 29 let šestina obyvatel. Jinými slovy, z celkového počtu 447,3 milionu obyvatel EU bylo 73,6 milionu právě v této věkové kategorii. Muži z toho tvořili 51 % (37,8 mil.), ženy 49 % (35,8 mil.).

Nejvyšší absolutní počet mladých měl mezi jednotlivými regiony na úrovni NUTS 2 na začátku roku 2020 region Île-de-France (2,4 mil.), následovaly regiony Lombardie (1,5 mil.), Andalusie (1,4 mil.), Katalánsko a Rhône-Alpes (oba 1,2 mil.) a Madrid a Kampánie (shodně 1,0 mil.).

V poměru k velikosti populace však nejvyšší podíly 15–29letých v EU vykázaly Francouzská Guyana a ostrov Mayotte (oba regiony náležejí Francii) a také Groningen (v Nizozemsku), kde mladí lidé tvořili 23 % tamní populace. Těsně za nimi následovaly Kypr, který je na úrovni regionů NUTS 2 chápán jako celek, a s ním region hlavního města Dánska a španělský autonomní region Melilla, všechny shodně s 21 % mladých.

Naopak nejnižší podíly mladých lidí v EU byly zjištěny v Chemnitzu a Braniborsku v Německu (po 11 %), Durynsku, Meklenbursku – Předním Pomořansku, Sasku-Anhaltsku (vše v Německu) a ve španělské Asturii (všechny 12 %).

Nejvyšší podíly mladých mužů v mužské části populace byly zjištěny v severním Řecku u Egejského moře (24 %), ve Francouzské Guyaně a v oblasti nizozemského Groningenu (shodně 23 %). Mladé ženy představovaly plnou čtvrtinu (25 %) tamní populace žen na ostrově Mayotte, ve Francouzské Guyaně byl jejich podíl o dva procentní body nižší (23 %) a v Groningenu bylo žen ve věku 15–29 let 22 %.

V České republice jako celku představovali v roce 2020 mladí lidé 15 % celkové populace. O sto let dříve, v roce 1920, tvořily osoby ve věku 15–29 let u nás více než čtvrtinu (28 %) populace.

Ve většině zemí na severu a západě Evropy opouštěli mladí lidé rodičovský dům v průměru obvykle do 25 let věku, zatímco v zemích na jihu a východě Evropy se mladí osamostatňují až před 30. narozeninami, a v některých zemích dokonce ještě později. Nejdéle v roce 2020 zůstávaly děti u rodičů v Chorvatsku (32,4 roku), hranice 30 let byla překročena také na Slovensku (30,9) a na Maltě a v Itálii (shodně 30,2). Nejnižší průměrný věk zaznamenaly Dánsko (21,2 roku), Lucembursko (19,8) a Švédsko (17,5). Mladí Češi zůstávají s rodiči v průměru do 27,3 roku, což je o 0,1 roku méně než průměr v zemích EU.