Migranti často posílají peníze do domovských zemí

Osobní transfery ze zemí EU do zemí mimo EU od roku 2015 vzrostly o 33 %. Většinu osobních převodů představovaly toky peněz zasílaných migranty do země původu.

Ve směru ze zemí EU mimo Unii putovalo v roce 2020 více než 33 mld. eur, opačným směrem pak jen necelých 12 mld. eur. V roce 2020 mířilo 60 % osobních transferů mimo EU rovným dílem do Asie (bez Blízkého a Středního východu), severní Afriky a evropských mimounijních zemí. Na každý z těchto regionů připadalo shodně 20 %. Jižní Amerika obdržela 14 % osobních převodů mimo EU a 12 % putovalo do oblastí střední a jižní Afriky.

Finanční toky opačným směrem ze zemí mimo EU zůstaly na konstantní úrovni, což vedlo k zápornému saldu EU se zbytkem světa ve výši 22 mld. eur. Původcem 54 % celkových přílivů byly neunijní evropské země, druhým hlavním poskytovatelem osobních převodů do EU je Severní Amerika s 19% podílem.

Více se dočtete přímo na stránkách Eurostatu.