Růst cen bydlení zrychluje v celé EU

Meziroční růst cen nemovitostí v EU od začátku roku 2021 prudce zrychloval. Česko zůstává na špici.

Růst cen bydlení je již několik let výrazným tématem domácí ekonomické diskuze, ale v posledních několika čtvrtletích je patrné prudké zrychlování jeho dynamiky i ve zbytku EU. Poměrně vhodný nástroj, s jehož pomocí lze cenové nárůsty nákupů nemovitostí porovnávat mezi různými zeměmi, poskytuje index cen nemovitostí (House Price Index – HPI).

Meziroční dynamika růstu cen nemovitostí v Evropské unii zůstávala dlouhou dobu poměrně stabilní. V letech 2016–2019 se přírůstky pohybovaly v pásmu 4 až 5 %. I když v některých zemích (převážně ve střední a východní Evropě včetně Česka) tehdy růst cen nemovitostí zrychloval, průměr zůstával stabilní. Skokové zrychlení nastalo v prvním čtvrtletí 2020 a od té doby se růst dál prudce navyšoval. Ve třetím čtvrtletí 2021 meziroční přírůstek indexu cen nemovitostí v EU dosáhl 9,2 %, čímž se značně přiblížil předchozímu maximu z počátku roku 2007, kdy vrcholila tehdejší bublina na trhu nemovitostí. Jedním z možných důvodů aktuálně zvýšeného tlaku na trhu nemovitostí může být podobně jako v Česku přebytek finančních prostředků domácností, které v průběhu pandemie nemohly jednoduše utrácet. Stejně jako v Česku i v EU v roce 2020 výrazně narostla míra úspor a nadále zůstává zvýšená.

Meziroční růst HPI zrychlil v naprosté většině zemí EU a Česko se umístilo na samém vrcholu mezinárodního srovnání, když dosáhlo meziročního přírůstku HPI ve výši 22,0 %. To je nejvyšší hodnota v dostupné časové řadě. Mnohé další země ale zaostávaly jen mírně – v Litvě ceny nemovitostí meziročně vzrostly o 18,9 %, v Estonsku o 17,3 % a v Nizozemsku o 16,8 %. Vrchní příčky žebříčku obsazují novější členské země, nad průměrem EU se ale pohyboval růst HPI i u řady starých členů.

Nejméně rostly ceny nemovitostí na Kypru (2,2 %), v Itálii (4,2 %) a ve Španělsku (4,2 %). I zde ale došlo v poslední době ke zrychlení. Zejména v Itálii, kde se po finanční krizi ceny nemovitostí nejprve propadaly a následně stagnovaly, jde o první výraznější růst za poslední dekádu.

Index cen nemovitostí v zemích EU ve 3. čtvrtletí 2021 (meziroční růst v %)

 

Článek si můžete přečíst také v časopisu Statistika&My.