V Kanadě nejsou časově flexibilní možnosti péče o dítě běžné

Více než čtvrtina (26 %) kanadských zaměstnaných matek uvedla, že během 12 měsíců před průzkumem nevyužila péči o dítě.

Míra využívání péče o dítě byla předvídatelně vyšší mezi zaměstnanými matkami (74 %) než nezaměstnanými matkami (30 %). Rozdíly ve využívání péče o děti se objevily dokonce i mezi pracujícími matkami. To byl zejména případ maminek starších dětí školního věku (ve věku 10 až 12 let), z nichž mnohé obvykle vyžadovaly menší dohled před a po škole.

Kromě věku dítěte hrál však důležitou roli v tom, zda matka využívala služeb péče o dítě, i typ zaměstnání. Práce na střídavé směny, jako jsou střídání dnů, večerů nebo nocí, dělené směny a nepravidelné směny snižovaly pravděpodobnost využívání služeb péče o děti. Jen něco málo přes dvě třetiny (68 %) těchto matek uvedlo, že využívají péči o děti, ve srovnání se 76 % matek, které měly pravidelný rozvrh. Nedávný průzkum Statistics Canada o poskytování služeb péče o děti zjistil, že flexibilní možnosti péče o dítě v Kanadě nejsou běžné.

Práce na částečný úvazek navíc odpovídala nižší pravděpodobnosti využití péče o dítě: 65 % matek pracujících na částečný úvazek využívalo péči o dítě oproti 78 % matek pracujících na plný úvazek. Je možné, že zaměstnání na částečný úvazek bylo založeno na osobních preferencích nebo potřebě vyhovět dostupnosti služeb péče o děti.

Více se dozvíte zde.