Věřících v Singapuru ubývá

Singapurský statistický úřad pokračuje ve zveřejňování výsledků sčítání lidu, které se konalo v roce 2020.

V roce 2010 uvedlo 17 % osob, že se nehlásí k žádnému náboženství, o deset let později to již byla plná pětina (20 %), podíl osob hlásících se k náboženské víře se přitom snížil ve všech věkových skupinách. Přes znatelný pokles počtu věřících zůstává v Singapuru i nadále zachována náboženská rozmanitost.

Nejvíce osob (31,3 %) se hlásí k buddhismu, 8,8 % vyznává taoismus, křesťané různých denominací představují celkem 18,9 % tamní společnosti, k islámu se hlásí 15,6 % osob a hinduismus vyznává každý dvacátý obyvatel Singapuru.

Více se dozvíte zde.