Zveřejňujeme experimentální statistiky

Nové statistické výstupy jsou k dispozici na webu ČSÚ.

Na webu Českého statistického úřadu byl do sekce „Vydáváme“ doplněn odkaz na nově publikované tzv. experimentální statistiky. Ty představují takový typ statistických výstupů, jejichž vývoj doposud nebyl ukončen, jsou založené na nových modelech a postupech a analyticky doplňují standardně publikované statistiky. Jako takové nemusejí nutně splňovat všechny požadavky na kvalitu oficiálních statistik, ať už jde o přesnost a spolehlivost, včasnost a dochvilnost nebo srovnatelnost a soudržnost. Cílem jejich zveřejnění je nabídnout veřejnosti data, která i přes jistá omezení mohou být relevantní pro určitý okruh uživatelů. Publikování těchto dat zároveň umožňuje získat zpětnou vazbu od uživatelů již v časné fázi vzniku nových statistik. V současnosti byla představena experimentální data z online ubytovacích platforem a satelitní účet domácností. Česko se tak stalo v pořadí šestnáctou zemí EU, jejíž statistický úřad začal tento typ výstupů zveřejňovat. Metodické limity jsou u každé experimentální statistiky popsány ve vysvětlivkách.

Přimo do sekce experimentálních statistiky se dostanete zde.