Kuřáků přibylo, kouří ale méně často

Kouření v naší společnosti stále zůstává závažným fenoménem, napřímo se týká třetiny populace.

Ve srovnání s výsledky šetření z roku 2016 se do roku 2020 mírně zvýšila prevalence kuřáctví v posledních 30 dnech z 29,1 % na 33,6 %. Zároveň ale klesla míra denního kouření z 25,3 % na 23,9 % denních či téměř denních kuřáků. K výraznému snížení denního kuřáctví došlo v nejmladší věkové skupině 15–24 let, a sice z 22,5 % na 14,8 %, a naopak ke zvýšení mezi respondenty ve věku 55–64 let.

Zkušenost s e-cigaretami zůstává v obecné populaci na přibližně stejné úrovni, potvrdilo ji 18,3 % respondentů v roce 2012, 19,2 % v roce 2016 a 18,3 % v roce 2020. Významně ovšem vzrostlo užívání e-cigaret mezi nejmladší věkovou skupinou. Respondenti v nejmladších věkových skupinách také uvádějí relativně časté zkušenosti se zahřívanými tabákovými výrobky, míra jejich denního užívání však zůstává na nižší úrovni než užívání e-cigaret.

Kouření v posledních 30 dnech (%)

Krabička na den většinou stačí

Kouření tabáku ve formě cigaret, doutníků nebo pomocí dýmky či vodní dýmky alespoň jednou v životě uvedlo 62,4 % respondentů, v posledních 30 dnech kouřilo 33,6 % dotázaných. Denně nebo téměř denně (5–7krát týdně) kouřilo 23,9 % dotázaných, pravidelné denní kouření uvedlo 22,3 % respondentů (30,6 % mužů a 14,3 % žen). Míra denního kouření je relativně vyrovnaná ve věkových skupinách 25–64 let a výrazně nižší mezi respondenty ve věku 15–24 let a 65 a více let.

Denní kuřáci uváděli nejčastěji kouření 11–20 cigaret denně (55,8 %), 22,1 % denních kuřáků kouřilo více než 20 cigaret denně. Mezi silnějšími kuřáky bylo více mužů, k nejsilnějším kuřákům s více než 30 cigaretami denně patřili především respondenti ve věku 45–54 a 35–44 let. Denní kuřáci si svou první cigaretu nejčastěji zapálí do 30 minut po probuzení (61,9 %), přitom 15,6 % vykouří první cigaretu dokonce do 5 minut od probuzení (častěji muži a respondenti ve věku 35–44 let).

Věk první zkušenosti s kouřením a počátek denního užívání cigaret (% kumulativně)

Důvody pro alternativy

Zkušenost s e-cigaretami v životě uvedlo celkem 18,3 % respondentů (22,4 % mužů a 14,3 % žen), jejich užívání v současnosti, tj. v posledních 30 dnech, uvedlo celkem 4,7 %.

Zahřívané tabákové výrobky typu IQOS nebo GLO zkusilo alespoň jednou v životě 7,1 % respondentů (9,2 % mužů a 5,1 % žen), v posledních 30 dnech je užila 2,3 % respondentů. Užívání e-cigaret i zahřívaných tabákových výrobků v posledních 30 dnech uváděli o něco častěji muži (i když rozdíl není tak výrazný jako u kouření běžných cigaret) a respondenti v mladších věkových skupinách (15–24 a 25–34 let). Míra užívání e-cigaret nebo zahřívaných tabákových výrobků zůstává ve srovnání s denním kouřením běžných tabákových výrobků na velmi nízké úrovni.

Více než polovina osob (60,5 %) patřila v době první zkušenosti s e-cigaretami k pravidelným kuřákům běžných cigaret, 31,1 % kouřilo příležitostně. Obdobně to platí i pro zahřívané tabákové výrobky. Jen 8,4 % osob, které zkusily e-cigarety, nikdy předtím běžné cigarety nekouřilo, ovšem ve věkové skupině 15–24 let to bylo 20,5 % dotázaných.

Celkem 30,1 % současných uživatelů e-cigaret je užilo poprvé proto, že jsou okolím více tolerovány a mohou je užívat i tam, kde jinak není dovoleno kouřit. Dalších 22,3 % je vnímalo jako nový trend a chtěli je vyzkoušet, 21,7 % je zkusilo proto, že je považují za méně škodlivé ve srovnání s běžným tabákem. Obdobné důvody k užití uváděli i současní uživatelé zahřívaného tabáku: 30,5 % ho užilo kvůli tomu, že jde o nový trend, který chtěli vyzkoušet, 26,8 % proto, že považují zahřívané tabákové výrobky za méně škodlivé než běžný tabák, 20,7 % z důvodu, že je užívání těchto výrobků více tolerováno, a shodně 20,7 % chtělo přestat s kouřením běžného tabáku.

Vnímání škodlivosti jednotlivých typů tabákových výrobků s obsahem nikotinu (1 = nejméně škodlivé, 6 = nejvíce škodlivé)

Přestat zvládla jen třetina

V populaci bylo celkem 5,3 % dotázaných, kteří s kouřením úspěšně přestali v posledních 12 měsících, dalších 11,9 % zkoušelo přestat, ale neúspěšně (14,6 % mužů a 9,3 % žen). S kouřením se častěji podařilo přestat respondentům ve věku 25–34 let, nejvyšší podíl neúspěšných pokusů byl ve věkové skupině 45–54 let.

Co je dobré vědět

Nikotin

Látka, která způsobuje fyzickou závislost na kouření. Po dobu spánku se většinou z krve vyloučí, a proto bývá silné nutkání zapálit si zejména po ránu. Zdraví ale poškozují jiné látky, především ty vznikající při spalování, tedy obsažené v kouři.

Závislost na nikotinu se odvíjí od velikosti dávky a rychlosti vstřebání – čím víc a čím rychleji se nikotin vstřebá, tím silnější závislost způsobuje. Velmi rychle se vstřebává z klasických cigaret (po potažení z cigarety dorazí do mozku za pouhých 6–10 vteřin), ze zahřívaného tabáku i z některých elektronických cigaret.

Jedna klasická cigareta obsahuje zhruba 15 mg nikotinu, z něhož při kouření většina shoří. Do organismu se obvykle vstřebají 1 až 3 mg.

Vodní dýmky

V klasické vodní dýmce se zapaluje uhlík na tabákové placce, kouř se vdechuje přes vodu. Tam se bohužel nepročistí, jen ochladí, a proto se snáze vdechne. Vzhledem k nízké teplotě hoření je kouř velmi koncentrovaný, obsahuje zejména mnoho dehtových látek a oxidu uhelnatého. I při měněném náustku se mezi uživateli snadno šíří infekce.

E-cigarety

Zařízení, v nichž se zahřívá hydrofilní tekutina (roztok) na teplotu kolem 100 ℃ za vzniku aerosolu. Neprodukují žádný kouř, proto se nekouří, ale vapují. Představují významně menší zdravotní riziko v porovnání s kouřením.

Vapování

Vdechování výparů zahřívaných substancí. Může se jednat o elektronické cigarety, ale např. i o vapování olejnatých látek s výtažky marihuany.

Nikotinové sáčky

Vkládají se do úst a neobsahují tabák. Jejich zdravotní riziko je malé, mohou ale způsobovat, udržovat či prohlubovat závislost na nikotinu.

Zahřívaný tabák

Tyto výrobky (např. IQOS, GLO, PLOOM a další) na rozdíl od elektronických cigaret obsahují tabák a významně se tak podobají klasickému kouření. Vysoká je i míra zdravotního rizika. Tyčinky s tabákem podobné cigaretě se vkládají do pouzdra, v němž se zahřejí na teplotu kolem 350 ℃, tedy těsně pod teplotu hoření. Vznikající výpary obsahují víc toxických látek než aerosol z e-cigaret.

Článek si můžete přečíst v dubnovém čísle časopisu Statistika&My.

Více informací na www.czso.cz

Zdravotnictví, pracovní neschopnost