Bohaté domácnosti bohatnou rychleji. I na Novém Zélandu.

Přestože medián čistého jmění novozélandských domácností se mezi lety 2015 a 2021 zvýšil, nedošlo k žádné významné změně v rozložení bohatství mezi domácnostmi.

Medián čistého jmění novozélandských domácností byl v roce 2021 odhadován na 397 tis. USD, což představovalo 21% nárůst oproti poslednímu průzkumu z roku 2018 a 39% změnu od roku 2015, kdy tamní statistický úřad zahájil sledování tohoto ukazatele. Stále ovšem platí, že 10 % novozélandských domácností drží přibližně 50 % celkového čistého jmění domácností.

A i když rozložení bohatství zůstalo od roku 2015 nezměněno, bohaté domácnosti zaznamenávají větší nárůst hodnoty svého bohatství. Zatímco medián čistého jmění nejbohatších 20 % novozélandských domácností se za poslední tři roky zvýšil o 313 tis. USD na 2,02 mil. USD, medián čistého jmění spodních 20 % domácností se ve stejném období zvýšil jen o 3 tis. USD na 11 tis. USD. Skutečnost, že 20 % nejbohatších domácností drží 69 % celkového čistého jmění domácností, odráží nerovnoměrné rozložení bohatství v zemi.

Zde je namístě připomenout, že medián rozděluje soubor na dvě stejně velké poloviny – polovina všech domácností tak má větší a druhá polovina menší čisté jmění, než je mediánová hodnota. Čistá hodnota vyjadřuje hodnotu aktiv domácnosti (nemovitosti, penzijní úspory a akcie) sníženou o dluhy (hypotéky, dluhy na kreditních kartách či  půjčky).

Do důchodu s větším majetkem

Z výsledků šetření vyplývá, že nejbohatších 20 % Novozélanďanů vlastní 62 % celkových aktiv domácností a 24 % celkových pasiv, přičemž nejchudších 20 % drží jen 1 % celkových aktiv domácností, ale 11 % celkových pasiv.

Jak sami novozélandští statistici poznamenávají, ekonomický průzkum domácností není určen k měření celkového bohatství, ale pomáhá porozumět rozdělení čistého jmění mezi populaci a také tomu, jak jsou místní obyvatelé finančně připraveni na odchod do důchodu.

Čisté jmění Novozélanďanů se obvykle zvyšuje s věkem a narůstá až do odchodu do důchodu. V roce 2021 měli nejnižší medián individuálního čistého jmění v úrovni 3 tis. USD mladí lidé ve věku 15–24 let, mediánová hodnota individuálního čistého jmění osob v tradičním důchodovém věku 65–74 let byla 433 tis. USD. Existují však rozdíly mezi etniky. Obyvatelstvo evropského původu, byť se jedná již o několikátou generaci žijící na Novém Zélandu, obvykle dosahuje důchodového věku s větším jměním.

Extrémně bohatí jsou mimo

Přestože do průzkumu přispěly informace z více než 4,4 tisíce domácností, novozélandští statistici upozorňují, že je značně nepravděpodobné, aby mezi respondenty byla i nějaká velmi bohatá rodina. Výsledky tedy neposkytují reprezentativní obrázek o malém počtu extrémně bohatých obyvatel ostrovního státu.

Více si můžete přečíst zde.