Informační společnost v číslech 2022

V druhé polovině března vyšla již tradiční publikace Českého statistického úřadu Informační společnost v číslech 2022.

Brožura přináší na více než sto stranách podrobné informace o výskytu a využívání informačních a komunikačních technologií napříč celou společností, a to nejen v České republice, ale také v kontextu zemí evropské sedmadvacítky. Publikace je přehledně rozdělena do sedmi tematických kapitol, které se zabývají ICT infrastrukturou, ICT v domácnostech, využíváním ICT ze strany osob a podniků nebo tím, jak jsou moderní technologie využívány ve školství, zdravotnictví a ve veřejné správě. Údaje jsou členěny podle různých kritérií, jako je například typ sledovaných domácností, podniků nebo ordinací lékaře. V případě osob starších 16 let se pak čtenář dozví, jak závisí využívání internetu na pohlaví, věku či vzdělání. U většiny ukazatelů je k dispozici srovnání s členskými státy EU.

Elektronizace na postupu

Po otevření publikace čtenář například zjistí, že k internetu se v Česku v roce 2021 připojovalo již 83 % osob a 72 % Čechů k tomu použilo mobilní telefon. Téměř polovina osob si přes internet přehrává hudbu a pětina hraje hry. Šest z deseti Čechů v roce 2021 přes internet nakoupilo a mezi komodity, které se na internetu nejčastěji nakupují, patří oblečení a obuv. Nepatrně častěji na internetu nakupují ženy než muži. Na sociálních sítích funguje 56 % osob a téměř polovina podniků. Mezi podniky je internet mnoho let naprostou samozřejmostí. S tím, jak se zvyšují požadavky na moderní technologie, se zvyšuje rychlost připojení k internetu. V roce 2021 se už 38 % podniků připojovalo rychlostí vyšší než 100 Mbit/s. Ve srovnání s ostatními státy EU však máme co dohánět, například v Dánsku se zmiňovanou rychlostí připojuje k internetu 80 % podniků.

Zajímavým zjištěním je také to, že mezi lety 2019 a 2020 došlo po letech stagnace ke skokovému nárůstu počtu provolaných minut z mobilní sítě v Česku, a to z 23,5 miliardy na 27 miliard. Během posledního desetiletí rostl také počet aktivních SIM karet používaných pro hlasové služby v mobilní telefonní síti. Z 13,1 milionu v roce 2010 se zvýšil na 14,6 milionu v roce 2020. Naproti tomu klesal počet telefonních linek v pevné telefonní síti z 2,3 milionu v roce 2010 na 1,3 milionu o deset let později.

Z oblasti vzdělávání se čtenář například dozví, že na 100 žáků druhého stupně základních škol připadá 37,5 počítače, 98 % škol druhého stupně má školní bezdrátovou síť a 74 % jich pak disponuje školním intranetem. Vybavenost a využívání informačních a komunikačních technologií jsou také stále více patrné v ordinacích lékařů. Tři čtvrtiny ordinací již v elektronických systémech předepisují léky, 35 % ordinací využívá možnost upozornění na lékové interakce a 38 % ordinací si objednává elektronicky výsledky laboratorních vyšetření. Využívání informačních technologií se postupně rozšiřuje i ve veřejné správě. Ke zjednodušení komunikace státu s občany slouží např. kontaktní místa Czech POINT, kterých u nás v roce 2021 fungovalo 7 880 a vyřízeno na nich bylo více než 2 miliony požadavků.

Tyto a mnoho dalších informací naleznete v publikaci Informační společnost v číslech 2022.