Vývoj obyvatelstva hl. m. Prahy v letech 2011 až 2020

Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze vydala publikaci mapující vývoj obyvatelstva v Praze v uplynulých deseti letech a vytvořila tak další pokračování dlouhodobé řady vydávané od roku 1958.

V publikaci nalezneme průvodní text, který popisuje základní tendence demografického vývoje v Praze v uplynulých deseti letech, a dále především velké množství tabulek a grafů mapujících desetiletý vývoj v základních demografických kategoriích. Sledovány jsou např. počty narozených a zemřelých obyvatel, imigrace a emigrace nebo sňatky a rozvody. Mnoho údajů je prezentováno v poměrně velkém detailu. Publikace se zaměřuje jak na hlavní město Prahu celkově, tak i na vývoj v menších územních a správních celcích. Součástí jsou i tabulky mapující pohyb obyvatel v každé z 57 městských částí Prahy.

Přibývají hlavně cizinci

Data uvedená v aktuální publikaci odhalují, že ke konci roku 2020 žilo v Praze 1 335 084 obyvatel, což bylo nejvíce v celé historii hlavního města. Od konce roku 2011 se počet obyvatel zvýšil o 93,4 tisíce osob. Hlavním důvodem nárůstu je migrace do Prahy, a to především ze zahraničí. Migrací se zbytkem České republiky naopak Praha ztrácí, přičemž nejvíce Pražanů se stěhuje do Středočeského kraje. Na zvyšování počtu obyvatel se menší měrou podílel i přirozený přírůstek, který Praha zaznamenala v každém roce desetiletého období. Pouze v roce 2020 byl tento přírůstek výrazně nižší než v předchozích letech.

Počet sňatků se mírně zvyšoval až do roku 2019, naopak počet rozvodů se po desetileté období držel na stabilní úrovni. V Praze se také rodilo výrazně méně mimomanželských dětí než ve zbytku České republiky, i jejich podíl ovšem postupně stoupal.

Přírůstek obyvatel v průběhu deseti let zaznamenala drtivá většina pražských městských částí. Nejvíce se počet obyvatel zvýšil v Dolních Měcholupech, v Březiněvsi a ve Zličíně, kde se populace zvedla o více než 50 %. Úbytek obyvatel byl zaznamenán jen v pěti městských částech, z toho největší v Běchovicích, kde počet obyvatel klesl o 10,5 %.

Tyto a mnoho dalších informací naleznete  přímo v publikaci.