Mezinárodní měřítko inflace slaví 25 let

Na jaře roku 1997 Eurostat poprvé oficiálně zveřejnil harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP).

Tento index měří inflaci, tedy změny cen spotřebního zboží a služeb nakupovaných domácnostmi v čase. Všechny země v EU se řídí společnou metodikou, která zajišťuje, že údaje za jednu zemi lze porovnávat s údaji za jinou a také je možné publikovat jeden údaj za eurozónu jako celek.

Uvedení HICP do praxe bylo vyústěním několikaletého vývoje, který byl nastartován požadavky Maastrichtské smlouvy z roku 1992. Od svého vzniku se HICP stal jednou z vlajkových lodí statistik Eurostatu a jedním z nejdůležitějších měřítek používaných v hospodářském a měnovém rozhodování EU, zejména na úrovni eurozóny. Evropská centrální banka (ECB) jej od počátku používala jako hlavní měřítko své politiky cenové stability, když stanovila úrokové sazby s cílem udržet meziroční inflaci blízko, ale stále ještě pod úrovní 2 %.

Před zavedením eura v roce 2002, které letos slaví 20 let, ECB i finanční trhy požadovaly rychlejší dostupnost HICP. V reakci na to začal Eurostat počínaje listopadem 2001 vytvářet tzv. rychlý odhad HICP a od té doby jsou první spolehlivé údaje o míře inflace zveřejňovány zpravidla v poslední den každého měsíce.

Za 25 let své existence se HICP proměnil, na jeho zdokonalování se podílela Rada EU, Evropský parlament i Evropská komise. Členské státy mohly na jeho implementaci využít jak finanční dotaci, tak i metodickou podporu odborníků z EU, kteří pomáhají se zajištěním souladu s právními požadavky a se zkvalitňováním měření HICP v jednotlivých zemích.

Více se dočtete na stánkách Eurostatu.