Zdravotnictví si z veřejných financí zemí EU ukrojilo více

Vládní výdaje na zdraví se ve srovnání s rokem 2019 zvýšily o jeden procentní bod a v roce 2020 činily 8,0 %.

V roce 2020 zůstalo zdraví po sociálních výdajích druhou největší položkou veřejných výdajů v zemích EU. Nárůst byl způsoben jak poklesem nominálního HDP, tak zvýšením vládních výdajů na zdravotnictví. Ty narostly především v souvislosti s pandemií covidu-19 v celé EU meziročně o 95 mld. eur na celkových 1 073 mld. eur. Největší růst výdajů na zdravotnictví byl zaznamenán ve skupinách nemocniční služby, ambulantní služby a lékařské přístroje a zařízení.

V roce 2020 zaznamenaly mezi členskými státy EU nejvyšší poměr vládních výdajů věnovaných na zdravotnictví k HDP Česko a Rakousko (shodně 9,2 %) následované Francií (9,0 %). Nejnižší poměry pak byly vykázány v Lotyšsku (4,8 % HDP), Polsku a Irsku (shodně 5,4 % HDP). Členským státem EU, který v roce 2020 zaznamenal největší meziroční nárůst poměru vládních výdajů na zdravotnictví k HDP, byl Kypr, kde se tyto výdaje zvýšily z 3,5 % HDP v roce 2019 na 5,9 % v roce 2020. Následovaly Malta (z 5,2 % na 7,2 %) a Maďarsko (ze 4,5 % na 6,4 %).

Více se dočtete na stránkách Eurostatu.