Dva roky s covidem

Také v Irsku ovlivnil covid-19 všechny aspekty života a dominový efekt se projevuje i po dvou letech, jak dokládají různé statistické charakteristiky.

Výrazné omezení osobního a rodinného života se projevilo ve snížení počtu cest za přáteli a příbuznými. Ve třetím čtvrtletí 2021 uskutečnili Irové o 300 tisíc cest za přáteli a příbuznými méně než ve stejném období roku 2019. Na druhé straně s tím, jak byli lidé stále doma, klesl počet vloupání o 36 %, krádeží o 20 % a loupeží o 18 %.

Asi 88 % lidí, kteří mohli pracovat na dálku, by chtělo takto pracovat i po ukončení všech pandemických opatření. Téměř tři čtvrtiny těch, kteří pracovali na dálku, se domnívaly, že mají více času, a mohou tak dělat věci, na které před pandemií nikdy neměli čas.

Více se dozvíte zde.