Štěstí má svůj mezinárodní den

Štěstí, to není pouze neurčitá „muška jenom zlatá“, slovinští statistici se pokusili jej pomocí různých indikátorů změřit.

Při příležitosti Mezinárodního dne štěstí, který Valné shromáždění Organizace spojených národů stanovilo na 20. března, publikoval slovinský statistický úřad zajímavé výsledky.

Obyvatelé Slovinska ve věku 16 a více let ohodnotili svou celkovou životní spokojenost v roce 2020 koeficientem 7,4 z 10. Úroveň spokojenosti závisela na věku, postavení v zaměstnání, zdravotním stavu, finanční situaci a dalších faktorech. Již několik let po sobě neexistuje žádný významný rozdíl v pocitech spokojenosti a štěstí mezi muži a ženami. Mezi nejsilnější faktory ovlivňující úroveň spokojenosti se životem dlouhodobě patří velmi dobrý zdravotní stav – pro Slovince, kteří se cítili zdraví, vycházel v roce 2020 koeficient životní spokojenosti 8,4 z 10.

Více se dozvíte zde.