Ukrajinský exodus v číslech

Úřad vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky v polovině dubna 2022 uváděl, že do zemí EU přišly z Ukrajiny více než 4 miliony uprchlíků.

Přitom na konci roku 2020 mělo platné povolení k pobytu v některém členském státě EU 1,35 milionu ukrajinských občanů, což po Maroku a Turecku představovalo třetí největší skupinu občanů ze zemí mimo EU. Z toho něco přes milion mělo povolení k pobytu s dobou trvání delší nebo rovnou 12 měsícům.

V porovnání s počtem obyvatel jednotlivých členských států byl na konci roku 2020 nejvyšší podíl ukrajinských občanů s platným povolením k pobytu zaznamenán v České republice, kde bylo evidováno 15 držitelů povolení k pobytu na tisíc obyvatel. Následovaly Polsko (13), Litva (11) a Estonsko (kolem 10). Nejnižší poměr v úrovni 0,1 držitele povolení k pobytu na tisíc obyvatel byl zaznamenán v Rumunsku, dále pak ve Francii (0,2), v Nizozemsku a v Irsku (shodně 0,4).

V roce 2020 přesáhl celkový počet prvních povolení vydaných občanům Ukrajiny hranici 600 tisíc, z toho téměř 465 tisíc (77 %) bylo prvních povolení s platností kratší než 12 měsíců a 137 tisíc (23 %) byla první povolení platná alespoň 12 měsíců.

Celkem bylo v období 2013–2020 ukrajinským občanům vydáno bezmála 4,3 milionu prvních povolení k pobytu, ale pouze 792 tisíc (19 %) mělo platnost 12 měsíců či delší. Významný podíl krátkodobých povolení je možné vysvětlit počtem prvních povolení vydávaných Ukrajincům na sezonní nebo dočasnou práci v Polsku.

Když se podíváme na vývoj povolení k prvnímu pobytu vydaných ukrajinským občanům členskými státy EU, lze od roku 2013 do roku 2019 vidět vzestupný trend pro všechny typy povolení následovaný poklesem v roce 2020 způsobeným pandemií koronaviru.

Více se dočtete na stránkách Eurostatu.